www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest Przymierze Dawidowe?

Odpowiedź:
Przymierze Dawidowe odnosi się do Bożej obietnicy danej Dawidowi przez proroka Natana o czym czytamy w 2 Ks. Samuela w rozdziale 7 i jest później podsumowane w 1 Ks. Kronik 17.11-14 oraz 2 Ks. Kronik 6.16. To jest przymierze bezwarunkowe między Bogiem a Dawidem przez które Bóg obiecuje Dawidowi i Izraelowi, że Mesjasz (Jezus Chrystus) będzie pochodził z rodu Dawida i plemienia Judy i założy królestwo, które będzie trwało na wieki. Przymierze Dawidowe jest bezwarunkowe, ponieważ Bóg nie daje żadnych warunków posłuszeństwa, aby zapewnić jego wypełnienie. Pewność obietnic spoczywa całkowicie na Bożej wierności i nie zależy zupełnie od posłuszeństwa Dawida czy Izraela.

Przymierze Dawidowe skupia się na kilku kluczowych obietnicach udzielonych Dawidowi. Po pierwsze, Bóg potwierdza obietnicę ziemi, którą zawarł w pierwszych dwóch przymierzach z Izraelem (przymierze z Abrahamem i Palestyną). Obietnica znajduje się w 2 Ks. Samuela 7.10, "Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy." Bóg wówczas obiecuje, że syn Dawida przejmie po nim władzę królewską nad Izraelem i ten syn (Salomon) zbuduje świątynię. Obietnica ta zapisana jest 2 Ks. Samuela 7.12-13, "Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu..."

Później jednak obietnica się powiększa: "... i utwierdzę tron królestwa jego na wieki" (2 Ks. Samuela 7.13) oraz "I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki" (werset 16). To, co rozpoczęło się jako obietnica, że syn Dawida Salomon będzie błogosławiony i zbuduje świątynię, zmieniło się w coś innego- w obietnicę o wiecznym królestwie. Inny syn Dawida będzie rządził na wieki i zbuduje Dom utwierdzony na wieki. To jest odniesienie do Mesjasza, Jezusa Chrystusa, nazwanego Synem Dawida w Ew. Mateusza 21.9.

Obietnica, że "dom", "królestwo" i "tron" Dawida zostaną ustanowione/ utwierdzone na wieki jest znaczące, ponieważ pokazuje, że Mesjasz będzie wywodził się z rodu Dawida i ustanowi królestwo z którego będzie rządził. Przymierze podsumowane jest słowami "dom", obiecując dynastię w rodowodzie Dawida; "królestwo" odnosząc do ludu, który będzie rządzony przez króla; "tron" podkreślając autorytet panowania króla; oraz "na wieki" podkreślając wieczną i bezwarunkową naturę tej obietnicy udzielonej Dawidowi i Izraelowi.

Inne odniesienia do Przymierza Dawidowego znajdują się w Ks. Jeremiasza 23.5; 30.9; Ks. Izajasza 9.7; 11.1; Ew. Łukasza 1.32, 62; Dzieje Apostolskie 13.34 oraz Ks. Objawienia 3.7.

© Copyright Got Questions Ministries