www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy chrześcijanin powinien mieć gejowskich przyjaciół?

Odpowiedź:
Rozważając kwestię tego czy chrześcijanin powinien mieć gejowskich przyjaciół, musimy zapytać samych siebie o to, czy Jezus miałby gejowskich przyjaciół. Nowy Testament nigdzie nie wskazuje na żadnego człowieka homoseksualistę. Zatem nie ma żadnej relacji Jezusa z homoseksualistą. Z ewangelii wiemy jednak, że Jezus kochał każdego kogo poznał. Nie uważał żadnej grupy ludzi mniej zasługujących na usłyszenie ewangelii aniżeli jakakolwiek inna osoba. W rzeczywistości, zszedł ze swojej drogi, aby zanieść ewangelię człowiekowi opętanemu (Ew. Marka 5.11-20) i zanieść nadzieję dla rozwiązłej kobiety pochodzącej z pogardzanego etnicznie otoczenia (Ew. Jana 4). Uzdrowił chromych (Ew. Łukasza 17.10-19), przebaczył cudzołożnikom (Ew. Jana 8.1-11) i jadał z poborcami podatkowymi (Ew. Marka 2.16)- wszystkie z tych grup były uważane za nienadające się do towarzystwa ludzi sprawiedliwych. Możemy zakładać, że Jezus spędzałby również czas z homoseksualistami.

Homoseksualizm był grzechem w czasach Jezusa, podobnie jak jest teraz. Boże standardy odnośnie ludzkiej seksualności się nie zmieniły. Jezus przyszedł by szukać i zbawić zagubionych (Ew. Łukasza 19.10). Uczymy sie z delikatnego sposobu w jaki postępował z grzesznymi ludźmi, On zaoferowałby gejom takie samo współczucie i możliwość by już więcej nie grzeszyli (Ew. Jana 8.11). Jeśli możliwe, Jezus włączyłby homoseksualistów gdy jadł w domu gdzie przebywali "wszyscy celnicy i grzesznicy" (Ew. Łukasza 15.1).

Istotne jest to, aby zauważyć, że wybór Jezusa by bywać pośród grzeszników wiązał się z jednym celem. On przyszedł, aby przynieść światło do ciemności (Ew. Jana 1.9; 12.46). On chciał być z grzesznikami, aby mógł im wyjaśniać Bożą miłość i przebaczenie. On nie wybierał ich towarzystwa ponieważ pochwalał ich grzech. On w żaden sposób nie uczestniczył ani też nie ułatwiał popełnianie grzechu. On przyszedł, aby wyciągnąć ludzi z grzechu, gdy tylko jemu uwierzyli (Ew. Łukasza 7.36-50).

Również, jeśli zastanawiamy się nad tym czy chrześcijanin powinien mieć gejowskich przyjaciół, musimy zdefiniować przyjaciół. Mamy relacje z ludźmi na różnych poziomach, od krótkiej znajomości do intymnej relacji bratniej duszy. Przyjaźnie buduje się na podstawie współdzielonych zainteresowań, wartości i doświadczeń. Chrześcijańska intencja by naśladować Jezusa nie ma wiele wspólnego z osobą podążającą za anormalnym stylem życia. Istnieje granica tego jak bliska powinna być taka przyjaźń (2 Koryntian 6.14-16).

W naszym coraz bardziej dewiacyjnym świecie, wszystkie formy pokręconej seksualności są oklaskiwane jako dobre. Z biblijnej perspektywy, wielu zagubionych ludzi jest uwięzionych w grzechu homoseksualizmu i potrzebuje od niego uwolnienia. Oni potrzebują wiedzieć, że Bóg stworzył ich do większych rzeczy. On stworzył ich dla siebie samego. Nie mogą siebie uwolnić od grzechu; oni potrzebują wybawiciela.

Jezus jest Wybawicielem (Psalm 18.2; 1 Koryntian 6.11) i jesteśmy powołani do rozgłaszania tego przesłania. Jesteśmy tymi, którzy czynią pokój, którym powierzono "służbę pojednania" (2 Koryntian 5.18). Podążając za przykładem Chrystusa możemy rozciągnąć przyjaźń na gejów, okazując im Jego miłość, modląc się o nich i świętując tak wiele wspólnych rzeczy jakie możemy. W naszych relacjach z gejowskimi przyjaciółmi, musimy być ostrożni by nie dawać im wrażenia, że uprawomocniamy ich grzech. Nie możemy pozwolić by nasza miłość sprawiała, że idziemy na kompromis z Bożym Słowem.

Czy chrześcijanin powinien mieć gejowskich przyjaciół? Tak, w taki sam sposób i z takich samych powodów dla których Jezus miałby gejowskich przyjaciół. On widział każdą osobę jako kogoś stworzonego na obraz Boży (1 Ks. Mojżeszowa 1.27). On widział osobę, taką jaką stworzył. Widział ich strach, ich zmieszanie, ich rozterki serca i ich przyszłość bez Niego. On oferował to samo przebaczenie i przemianę, gdy byli chętni uczynić Go Panem ich życia. Chrześcijanin jest po prostu grzesznikiem, który przyjął ewangelię a teraz reprezentuje Chrystusa- każdemu, włączając w to gejowskich przyjaciół, z łaską i prawdą (Ew. Jana 1.14).

© Copyright Got Questions Ministries