www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak mogę przebaczyć tym, którzy grzeszą przeciwko mnie?

Odpowiedź:
Każdy został kiedyś skrzywdzony, urażony, i ktoś zgrzeszył przeciwko nam na jakimś etapie naszego życia. Jak mamy reagować na tego typu zranienia? Według Biblii mamy przebaczać. List św. Pawła do Efezjan 4:32 mówi: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Podobnie, w swoim liście do Kolosan 3:13 ogłasza: „znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy”. Kluczem, o którym mowa w obu tych cytatach Biblii, jest to, że mamy przebaczać sobie nawzajem tak, jak Bóg nam przebaczył.

Przebaczenie byłoby proste, gdybyśmy mieli przebaczać jedynie tym, którzy przychodzą do nas i proszą o przebaczenie pełni skruchy i żalu. Biblia mówi nam, że mamy przebaczać tym, którzy zgrzeszą przeciwko nam, bezwarunkowo. Niechęć do prawdziwego przebaczenia wyraża się w uprzedzeniach, goryczy i złości, które to cechy w ogóle nie powinny charakteryzować chrześcijan. W modlitwie Pańskiej prosimy Boga, by przebaczył nam grzechy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom (Ewangelia wg św. Mateusza 6:12). Jezus powiedział w Ewangelii wg św. Mateusza 6:14-15: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”. W świetle innych cytatów z Pisma Świętego, które mówią o Bożym przebaczeniu, powyższy cytat mówi o tym, że ludzie, którzy nie chcą przebaczyć innym, sami nie doświadczyli tak naprawdę Bożego przebaczenia.

Za każdym razem, kiedy jesteśmy nieposłuszni jednemu z Bożych przykazań, grzeszymy przeciwko Bogu. Kiedy krzywdzimy kogoś, nie tylko grzeszymy przeciwko tej osobie, ale również przeciwko Bogu. Kiedy patrzymy na ogrom Bożego miłosierdzia, dzięki któremu przebaczył nam wszystkie nasze występki, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mamy prawa bronić tej łaski innym. Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu o wiele bardziej, niż ktokolwiek kiedykolwiek zgrzeszył przeciwko nam. Jeśli Bóg przebacza nam tak wiele, jak możemy nie udzielić innym przebaczenia za tak mało? Przypowieść Jezusa w Ewangelii wg św. Mateusza 18:23-35 jest bardzo obrazową ilustracją tej prawdy. Bóg obiecuje nam, że kiedy przyjdziemy do niego i poprosimy o przebaczenie, On łaskawie udzieli nam go (1 List św. Jana 1:9). Przebaczenie, które my dajemy, nie powinno mieć żadnych granic, podobnie jak Boże przebaczenie dla nas jest nieskończone (Ewangelia wg św. Łukasza 17:3-4).

© Copyright Got Questions Ministries