www.gotquestions.org/PolskiKtoś dał mi prorocze słowo / prorokował nade mną. Jaka jest jego interpretacja?

Odpowiedź:
Służba Got Questions nieufnie podchodzi do proroczych słów i osobistych proroctw w ogóle. Zdajemy sobie sprawę, że Bóg może dać komuś wgląd w czyjeś życie, ale nie jest to zwykły sposób, w jaki komunikuje się ze swoim ludem. Spisana Biblia mówi nam, jak powinniśmy żyć. Chociaż wierzący mogą i powinni prezentować sobie nawzajem perspektywę i rozeznanie, a napominanie / zachęcanie jest darem duchowym (Rzymian 12.8), wierzymy, że bezpośrednie proroctwo od Boga jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Istnieje duża różnica między udzielaniem komuś osobistych porad a twierdzeniem, że wypowiada jakieś "prorocze słowo" lub boskie objawienie. Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule na temat osobistych proroctw.

Służba Got Questions nie jest w stanie interpretować proroczych słów ani osobistych proroctw. Jednym z powodów jest to, że wygłaszanie proroczych słów jest bardzo nadużywane we współczesnej kulturze chrześcijańskiej. Co więcej, nie mamy możliwości poznania uczciwości lub intencji osoby "prorokującej". Podobnie jak w przypadku wielu rzeczy w życiu chrześcijańskim, zalecamy, aby odbiorca domniemanego proroczego słowa zaczął od 1 Jana 4.1: "Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat" (tłum. Biblia Warszawska). Następnie, wskazówki znajdziemy w Jakuba 1.5: "A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana." I zawsze należy pamiętać, że jeśli prorocze słowo w jakikolwiek sposób jest sprzeczne ze Słowem Bożym, należy je całkowicie odrzucić.