www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak predestynacja i elekcja wiążą się z uprzednią wiedzą?

Odpowiedź:
Oczywiście, skoro Bóg wie wszystko, jest możliwe dla Boga, aby opierał swoją predestynację i elekcję poszczególnych osób na wcześniejszej wiedzy odnośnie przyszłości. W rzeczywistości, to jest dokładne stanowisko wielu chrześcijan, jako że jest to arminiański pogląd na temat predestynacji. Problem w tym, że to nie jest to, czego naucza Biblia na temat predestynacji, wyboru i wiedzy wcześniejszej. Aby zrozumieć to, dlaczego pogląd, że "Bóg dokonał swojego wyboru jedynie na podstawie znajomości przyszłości" nie jest tym, czego naucza Biblia. Rozważmy najpierw kilka wersetów, które mówią o przyczynie, dla której Bóg wybrał lub przeznaczył ludzi do zbawienia.

Efezjan 1.5 mówi nam, że Bóg "przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej." Zgodnie z tym wersetem, podstawą naszego bycia predestynowanym nie jest coś, co czynimy lub uczynimy, ale opiera się wyłącznie na woli Boga i Jego własnej chwały. Jak list do Rzymian 9.15-16 mówi, "Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego." Podobnie Rzymian 9.11-12a (tłum. Biblia Poznańska) stwierdza odnośnie Jakuba i Ezawa, "Jeszcze się synowie nie narodzili ani nie uczynili niczego dobrego lub złego, by się okazało, że zamiar Boży urzeczywistnia się według [Jego] wyboru, nie na podstawie czynów, lecz z woli Tego, który powołuje." I znowu, ponownie w Efezjan 1.11 (tłum. Biblia Tysiąclecia) widzimy, że ludzie są "z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli." Z tych i wielu innych fragmentów, widzimy, że Pismo Święte stale naucza, że predestynacja czy elekcja nie opiera się na czymś, co robimy czy uczynimy. Bóg predestynował ludzi w oparciu o Jego suwerenną wolę odkupienia ludzi dla Siebie, pochodzących z każdego plemienia, języka i narodu. Bóg predestynował czy zdecydował wcześniej, przed założeniem świata (Efezjan 1.4), w oparciu wyłącznie o Swoją suwerenną wolę, a nie z powodu czegokolwiek co wiedział, że ludzie uczynią.

Ale co z listem do Rzymian 8.29 (tłum. Biblia Tysiąclecia), gdzie mowa jest o tych, "których od wieków poznał, tych też przeznaczył"? Czy to nie wydaje się wskazywać, że predestynacja opiera się na wcześniejszej wiedzy Boga? Oczywiście, odpowiedź brzmi tak, naucza, że predestynacja opiera się na wcześniejszej wiedzy Boga. Ale co oznacza słowo "poznał"? Czy to oznacza "w oparciu o Bożą wiedzę odnośnie przyszłości", że Bóg patrzy w dół przez pryzmat przyszłości i widzi, kto uwierzy przesłaniu ewangelii, a potem predestynuje lub wybierze ich? Gdyby tak to wyglądało, to przeczyłoby to wcześniejszym wersetom z listu do Rzymian i Efezjan, które bardzo wyraźnie wskazują, że elekcja nie opiera się na niczym, czego dokonuje człowiek lub czego dokona.

Na szczęście, Bóg nie pozostawia nas, abyśmy pozostali bez odpowiedzi w tej kwestii. W Ew. Jana 10.26 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska) Jezus mówi, "Wy Mi jednak nie wierzycie, bo nie należycie do moich owiec." Powód dla którego niektórzy ludzie wierzą jest taki, że należą do Boga. Zostali wybrani do zbawienia, nie w oparciu o fakt, że pewnego dnia uwierzą, ale dlatego że Bóg wybrał ich do "adopcji jako synów w Jezusie Chrystusie" zanim zostali zrodzeni. Powód dla którego jedna osoba wierzy, a inna nie, jest taki, że jedna osoba została zaadoptowana przez Boga, a inna nie. Prawda jest taka, że słowo "poznał" z Rzymian 8.29 nie mówi o Bożej wiedzy na temat przyszłości. Słowo poznanie nigdy nie jest użyte w sensie znajomości przyszłych wydarzeń, czasów czy akcji (Boża wszechwiedza). To, co opisuje, jest z góry ustaloną relacją w poznaniu Boga, w której Bóg powołuje do istnienia relację zbawienia, ustanawiając ją przed czasem.

Słowo znać jest czasami używane w Biblii, aby opisać intymną lub osobistą więź między mężczyzną a kobietą. W podobnym sensie, zanim Bóg w ogóle stworzył niebo i ziemię, i na długo zanim się urodziliśmy, Bóg znał swoich wybranych w bardzo osobisty sposób i wybrał ich, aby stali się Jego owcami, a nie dlatego, że pewnego dnia pójdą za Nim, ale po to, aby zagwarantować że będą za nim podążać. Jego poznanie ich i wybieranie ich jest powodem dla którego za nim pójdą, a nie na odwrót. Kwestia tak naprawdę nie dotyczy tego, czy Bóg wie kto uwierzy, a kto nie, lecz dlaczego niektórzy wierzą, a inni nie. Odpowiedź na to pytanie brzmi, Bóg wybiera aby okazać miłosierdzie wobec niektórych, a innych pozostawia w ich grzesznym buncie.

© Copyright Got Questions Ministries