www.gotquestions.org/Polski
Pytanie: Który kościół jest prawdziwym kościołem?

Odpowiedź:
Który kościół- w tym sensie, która denominacja chrześcijaństwa- jest "prawdziwym kościołem"? Który kościół jest tym, który Bóg kocha i pielęgnuje i za który umarł? Który kościół jest Jego oblubienicą? Odpowiedź jest taka, że żaden widoczny kościół czy denominacja nie jest prawdziwym kościołem, ponieważ oblubienica Chrystusa nie jest instytucją, ale zamiast tego jest duchowym bytem składającym się z tych, którzy przez łaskę, z wiary zostali przyprowadzeni do bliskiej, intymnej relacji z Panem Jezusem Chrystusem (Efezjan 2.8-9). Ci ludzie, nieważne w jakim budynku, jakiej denominacji czy w jakim kraju się znajdują, tworzą prawdziwy kościół.

W Biblii widzimy lokalny (czy widoczny) kościół, nie jest on niczym więcej aniżeli spotkaniem wyznających Ewangelię chrześcijan. W listach Pawła, słowo kościół jest użyte na dwa sposoby. Istnieje wiele przykładów, gdzie słowo kościół jest użyte po prostu w odniesieniu do grupy wyznających wierzących, którzy się codziennie spotykają (1 Koryntian 16.9; 2 Koryntian 8.1; 11.28). Dostrzegamy troskę Pawła w jego listach o poszczególne kościoły- byt duchowy, który ma bliską relację z Chrystusem, tak bliską jak panna młoda ze swoim mężem (Efezjan 5.25, 32), którego jest duchową głową (Kolosan 1.18; Efezjan 3.21). Kościół ten stworzony jest z nienazwanej, nieokreślonej grupy osób (Filipian 3.6; 1 Tymoteusza 3.5), których łączy Chrystus.

Słowo kościół jest tłumaczeniem greckiego słowa ekklesia, oznaczającego "powołane zgromadzenie." Słowo opisuje grupę ludzi, którzy zostali powołani ze świata i oddzieleni dla Pana, gdy jest ono użyte w formie pojedynczej, opisuje uniwersalną grupę ludzi, która zna Chrystusa. Słowo ekklesia, w liczbie mnogiej jest użyte do opisania grup wierzących, które się razem spotykają. Co ciekawe, w Biblii słowo kościół nigdy nie jest używane do opisania budynku lub organizacji.

Łatwo dać się usidlić ideą, że konkretna denominacja w chrześcijaństwie jest „prawdziwym kościołem”, ale ten pogląd jest niezrozumieniem Pisma Świętego. Gdy wybierasz kościół do którego będziesz uczęszczał, ważne jest, aby pamiętać, że spotkania wierzących powinny być miejscem, gdzie ci którzy należą do prawdziwego kościoła (duchowego) czują się jak w domu. Chodzi o to, że dobry kościół lokalny będzie trzymał się Słowa Bożego, szanował je i wiernie głosił, wytrwale głosił ewangelię oraz karmił i troszczył się o owce. Kościół, który naucza herezji lub angażuje się w grzech ostatecznie będzie bardzo przygnębiający (lub całkowicie pozbawiony) tych ludzi, którzy należą do prawdziwego kościoła- owiec, które słuchają głosu Pasterza i podążają za Nim (Ew. Jana 10.27).

Członkowie prawdziwego kościoła zawsze cieszą się zgodnością i społecznością wokół Jezusa Chrystusa, jako że jest jasno ukazany w Jego Słowie. To właśnie nazywamy jednością chrześcijan. Innym, powszechnym błędem jest wierzenie, że jedność chrześcijańska jest tylko kwestią zgadzania się ze sobą wzajemnie. Zwykłe porozumienie w imię porozumienia nie mówi prawdy w miłości ani nie pobudza do wzajemnej jedności w Chrystusie; raczej zachęca wierzących do powstrzymywania się od mówienia trudnych prawd. Poświęca się prawdziwe zrozumienie Boga na rzecz fałszywej jedności opartej na nieszczerej miłości, która nie jest niczym więcej aniżeli egoistyczną tolerancją grzechu w sobie i innych.

Prawdziwy kościół jest oblubienicą Chrystusa (Ks. Objawienia 21.2, 9; 22.17) i ciałem Chrystusa (Efezjan 4.12; 1 Koryntian 12.27). Nie może być ograniczona, zamurowana ani zdefiniowana przez nic innego aniżeli miłość do Chrystusa i oddanie się Jemu.

© Copyright Got Questions Ministries