www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak mogę pozbyć się pożądliwych myśli?

Odpowiedź:
Pożądanie to jakiekolwiek silne pragnienie; grzeszne pożądanie jest pragnieniem czegoś, czego Bóg zabronił. Pożądliwe myśli wywołują pożądliwe działania, a pożądanie według którego się działa zawsze prowadzi do zniszczenia. Ewa pożądała pysznego owocu z jednego drzewa o którym Bóg powiedział, "z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść" (1 Ks. Mojżeszowa 2.16-17). Jej akt nieposłuszeństwa otworzył drzwi dla grzechu, który wtargnął do doskonałego Bożego świata. Dawid pożądał Batszeby, żony innego mężczyzny i gdy postępował według tego pożądania, doprowadziło to do morderstwa i śmierci jego malutkiego synka jako część Bożego sądu (2 Ks. Samuela 11.2-4, 14-15; 12.13-14). Niegodziwe czyny zaczynają się od pożądliwych myśli, dlatego ważne jest, abyśmy pozbyli się takich myśli, gdy tylko nadejdą.

Aby pozbyć się grzesznych myśli, musimy najpierw zdefiniować nasze obszary największej pokusy. Pożądanie nie zawsze związane jest z naturą seksualną. Chciwość jest pożądaniem pieniędzy i władzy. Zazdrość jest pożądaniem popularności lub czyjejś pozycji. Pragnienie czegoś co ma drugi człowiek jest pożądaniem wszelkich rzeczy, których nie posiadamy. Pożądanie zaczyna się od myśli. Chociaż nie jesteśmy odpowiedzialni za każdą myśl, która wkracza do naszych głów, to jednak jesteśmy odpowiedzialni za to co uczynimy z tymi myślami.

2 Ks. Samuela rozdział 13 opisuje tragiczną historię pożądliwych myśli zmieniających się w niegodziwe postępowanie. Syn króla Dawida, Amnon, miał obsesję na punkcie swojej przyrodniej siostry Tamar. Ponieważ nie pozbył się swoich pożądliwych myśli, zawładnęły nimi, aż dopuścił się straszliwego aktu- zgwałcenia jej. Gdy jego pożądanie zostało zaspokojone, nie obchodziło go już to, co stało się z Tamar, i wyrzucił ją jak śmieć (werset 15). Pożądanie troszczy się tylko o zaspokojenie swoich pragnień; nie dba o ludzi, którzy zostaną przez to zranieni. Pożądliwa myśl musi być postrzegana jako wróg, zanim przejmie nasze życie.

Gdy trzymamy się myśli, co do której wiemy, że nie jest miła Bogu, szybko może się okazać, że jest to pożądliwe pragnienie. Pragnienie narasta aż do momentu gdy pojawi się niezadowolenie z obecnej sytuacji. Pożądanie narzuca nam przekonanie, że szczęście i zadowolenie są niemożliwe, jeśli nie mamy tego, czego pragniemy. Jakuba 1.13-15 opisuje rozwój grzesznej myśli do pożądliwego postępowania: "Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć."

Możemy pozbyć się pożądliwych myśli poprzez zastępowanie ich tym, co jest "prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały" (Filipian 4.8). Musimy "wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga" zmuszać "do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi" (2 Koryntian 10.5).

Jeśli pożądliwe myśli, których próbujemy się pozbyć, dotyczą innej osoby, możemy rozbroić jej moc, zamieniając te myśli w modlitwy o dobro dla drugiej osoby. Poprzez przynoszenie tej osoby przed oblicze Pana, osłabiamy siłę pożądania dzięki personifikowaniu jej. Musimy rozpoznać wartość każdej osoby jako stworzenia Bożego i pamiętać, że Bóg ma większe plany dla niego/ niej, które nas nie dotyczą. Gdy dostosowujemy naszą wolę do Bożej woli, uczymy się postrzegać tą osobę w taki sposób w jaki On to robi, a nie poprzez pożądanie.

Powstrzymywanie pożądliwych myśli również wymaga przefiltrowania informacji, które dopuszczamy do naszych umysłów różnymi zmysłami. Nasze myśli są zazwyczaj efektem tego co widzieliśmy, słyszeliśmy, dotykaliśmy czy próbowaliśmy. Poprzez kontrolowanie tego, co dopuszczamy do siebie, możemy znacznie ograniczyć materiał w naszych umysłach dostępny dla pożądania. Jeśli obrazy pornograficzne wyryły się w naszych umysłach poprzez grzeszne oglądanie, możemy poprosić Pana, aby z czasem zastąpił te obrazy. Poprzez odmawianie oglądania rzeczy, które rozpalają pożądanie, filtrowanie muzyki czy poskramianie języka, który wzmaga pożądliwe myśli, i wyrzucając pożądliwe wspomnienia z naszego repertuaru, możemy zagłodzić pożądliwe myśli, do czasu gdy nie będą miały z czym pracować.

Zapamiętywanie i rozważanie Pisma Świętego jest także dobrym sposobem unikania grzesznych/ pożądliwych myśli i odnawiania naszych umysłów, jak poucza fragment Rzymian 12.1-2. Słuchanie muzyki uwielbienia dla Boga, pomaga również w skupieniu naszych umysłów na tym, co jest dobre, czyste i piękne. Życie chrześcijanina polega na ciągłym poddawaniu się Bogu. Kiedy codziennie poddajemy się panowaniu Chrystusa, On pomaga przekształcić grzeszne myśli w takie, które służą Jego celowi. Pożądliwe myśli od czasu do czasu atakują nas wszystkich, ale przejęcie nad nimi władzy, odrzucenie ich, zanim się zakorzenią, i szukanie Bożej pomocy może dać nam zwycięstwo.

© Copyright Got Questions Ministries