www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest połączenie dusz? Czy dusza może być połączona z inną duszą?

Odpowiedź:
Idea połączenia dusz jest przekonaniem New Age, które ma swoje korzenie w mistycyzmie hinduskim i mitologii greckiej. Połączenie dusz jest często nazywane bratnią duszą, bliźniaczą duszą lub bliźniaczym płomieniem. Połączenie dusz jest rzekomo odczuwane przez dwie osoby, które są duchowo połączone. Bycie "połączonym" wskazuje, że ich dusze pochodzą z tego samego duchowego źródła, zanim przybrały fizyczną formę. Wiara w połączenie dusz jest powiązana z reinkarnacją, ponieważ wiele osób wierzy, że dwie połówki połączonych dusz odnajdą się nawzajem podczas reinkarnacji.

Niektórzy wskazują na 1 Ks. Samuela 18.1 jako wzmiankę o połączeniu dusz: "dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida". Jednak werset ten mówi po prostu, w sposób idiomatyczny, że Jonatan i Dawid byli "związani bliską przyjaźnią". Byli sobie oddani, ale nie w sensie mistycznego zjednoczenia dusz.

Koncepcja połączenia dusz lub bratniej duszy pochodzi od Platona. W swoim dziele Sympozjum Platon opowiada komediową historię o pierwszych ludziach, którzy mieli dwie twarze i cztery ręce i nogi. Ludzie ci grozili obaleniem bogów, więc w odpowiedzi bogowie podzielili ludzi na dwie części. Zapewniłoby to podwójną daninę, jaką bogowie otrzymaliby od ludzi, a także upokorzyłoby ludzkość. Po podziale ludzie byli jednak tak nieszczęśliwi, że przestali jeść, więc bogowie zszyli ich ciała i uzdrowili ich. Od tego czasu, zgodnie z mitem, istoty ludzkie szukają swojej drugiej połowy odebranej im przez bogów, a kiedy ją znajdują, czują się kompletni. Wiele romantycznej literatury i sztuki opiera się na tej koncepcji.

Ludzie często czują się niekompletni. Samotność i poczucie, że czegoś nam brakuje, to uniwersalne uczucie. Można mieszkać w największych miastach świata, otoczonym przez innych ludzi, a mimo to być przytłoczonym samotnością. Tego poczucia niekompletności nie można rozwiązać ani przezwyciężyć romantyczną miłością, o czym może zaświadczyć każdy, kto był zakochany.

Jedyną prawdziwie satysfakcjonującą "więzią duszy" jest ta, którą możemy cieszyć się z naszym Stwórcą. Bóg stworzył człowieka tak, by pragnął relacji z Nim, a kiedy jesteśmy "połączeni" z Nim w naszych duszach, czujemy się usatysfakcjonowani (Psalm 1; Ew. Jana 3.29; 7.38; 16.22). Niestety, grzech sprawia, że nieustannie szukamy tej satysfakcji gdzie indziej (Ks. Jeremiasza 2.13). Wszystko, od pogańskiego bożka po kieliszek wina, może zastąpić nam Boga. Kochankowie, narkotyki, praca, telewizja, sport, a nawet nasze własne rodziny mogą stać się bożkami, gdy próbujemy znaleźć w nich pełnię lub gdy używamy ich jako odwrócenia uwagi od pustki, którą odczuwamy bez Boga. Biblia mówi nam, że mamy trwać w Chrystusie, bo inaczej nic nie możemy uczynić (Ew. Jana 15.4) i jest to zdumiewająco prawdziwe, zarówno na głębokim, duchowym poziomie, jak i na praktycznym, codziennym poziomie. Osobista dysfunkcjonalność jest nierozerwalnie związana z naszym oddaleniem od Boga. Kiedy szukamy duchowego połączenia między nami a naszym Stwórcą, wszystkie inne rzeczy, których potrzebujemy - w tym radość, przyjemność, satysfakcja, bezpieczeństwo i pełnia - zostaną nam dodane (zob. Ew. Mateusza 6.33: Psalm 16).

© Copyright Got Questions Ministries