www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy możliwe jest, aby poślubić niewłaściwą osobę?

Odpowiedź:
Istnieje kilka różnych sposobów spojrzenia na to pytanie. Stwierdzenie, że poślubiliśmy „niewłaściwą" osobę, może oznaczać, że istnieje jedyna „właściwa" osoba, którą mamy poślubić. Jeśli poślubimy "niewłaściwą" osobę, możemy obawiać się, czy nie pomieszaliśmy w Bożym planie dla naszego życia. Możemy być również kuszeni, aby "poprawić" nasz błąd w sposób, który nie uwielbi Boga. Z pewnością możemy podjąć złe wybory w małżeństwie i okazać nieposłuszeństwo Bożym wskazówkom odnośnie tego, kogo zdecydujemy się poślubić. Jednak, biorąc pod uwagę suwerenność Boga w tym względzie, nie możemy poślubić "niewłaściwej" osoby. Bóg ma plan dla naszego życia i jest w stanie użyć naszych złych wyborów i ostatecznie doprowadzić je do czegoś dobrego (Rzymian 8.28). Gdy już się pobierzemy, oczekuje się od nas, że uczynimy wszystko co w naszej mocy, aby to małżeństwo przynosiło Panu chwałę. Niezależnie od tego, czy dany partner małżeński jest „niewłaściwym" wyborem, czy też nie, małżeństwo jest związkiem przymierza. Bóg jest w stanie przemienić nawet najgorsze z małżeństw w relację, która przyniesie mu chwałę.

Zgodnie z Biblią, chrześcijanin powinien zabiegać, aby poślubić innego wierzącego, który podziela podobne zaangażowanie w naśladowaniu Pana Jezusa. Małżeństwo z niewierzącym nie jest opcją dla wierzącego (2 Koryntian 6.14). Zatem, jeśli chrześcijanin poślubia niechrześcijanina, on czy ona rzeczywiście poślubia niewłaściwą osobę, poprzez naruszanie Bożej woli.

Istnieją inne sposoby poślubienia niewłaściwej osoby. Na przykład, poślubienie kogoś, kto jest agresywny, niedojrzały, samolubny czy uzależniony od kogoś, będzie skutkowało różnymi problemami. Poślubienie kogoś, kto nie jest wyleczony z uzależnień lub żyje w niewyznanym grzechu jest podobnie niemądrym wyborem.

Z jakich powodów ludzie poślubiają niewłaściwą osobę? Niektórzy wkraczają w toksyczne sytuacje w błędnym przekonaniu, że jedynie siła ich miłości zmieni drugą osobę w kogoś, kto nie jest agresywny, niedojrzały, samolubny lub uzależniony od innego człowieka. Niektórzy są ślepi przez tą początkową fazę atrakcyjności wobec partnera i nie zdają sobie sprawy z problemów w ich relacji. Inni są manipulowani przez kogoś, kto wydaje się im kimś przed ślubem, a potem nagle zmieniają się w kogoś innego. Inne przypadki dotyczą par, które po prostu nie są gotowe na małżeństwo. Nie doceniają ofiary wymaganej do życia z inną osobą. Bez wątpienia, w każdym przypadku zawarcia związku małżeńskiego z niewłaściwą osobą wiąże się to z wieloma różnymi przyczynami.

Kultura również wpływa na to, że ludzie zawierają związek małżeński z niewłaściwą osobą. Duża część społeczeństwa przedstawia małżeństwo jako tymczasowy układ, który można dowolnie zaadoptować lub porzucić. Wyjście z małżeństwa nie jest niczym wielkim w niektórych kulturach, ani też wejście w związek małżeński. Zbyt wielu ludzi wypowiada swoje przysięgi małżeńskie bez prawdziwego zaangażowania wobec swoich współmałżonków czy wobec Boga. W wielu miejscach na świecie, promuje się fantazję, że małżeństwo powinno zaspokoić wszystkie nasze potrzeby- gdzie nacisk położony jest za zaspokojenie własnych potrzeb, a nie potrzeb małżonka. Powszechna mądrość mówi, że jeśli para małżeńska poddana jest próbie lub jeśli jeden małżonek czuje, że jego potrzeby nie są zaspokojone, po prostu powinni się rozwieść- i prawo w wielu miejscach sprawia, że uzyskanie rozwodu jest całkiem łatwe. Zamiast rozwiązywać swoje problemy, wiele zmagających się par dochodzi do wniosku, że już się nie kochają i postanawiają zakończyć swoje małżeństwo.

Gdy dana osoba uświadamia sobie, że on czy ona poślubili niewłaściwą osobę, co wówczas? Po pierwsze, jeśli wierzący świadomie sprzeciwił się Bożym wskazówkom z 2 Koryntian 6.14, wyznanie Bogu swojego grzechu jest konieczne. Następnie grzesznik, któremu przebaczono, powinien starać się jak najlepiej wykorzystać sytuację i przynieść uzdrowienie związku (zobacz 1 Koryntian 7.12-14; Efezjan 5.21-33). Jeśli sytuacja stanowi zagrożenie dla któregokolwiek małżonka lub dzieci w to zaangażowanych, wówczas separacja jest w porządku. Poszukiwanie bogobojnego wsparcia od pastora lub małżeńskiego duszpasterstwa jest również ważne. I chociaż Biblia przyzwala na rozwód w określonych warunkach, rozwód nigdy nie powinien być pierwszą opcją. Z Bogiem nic nie jest niemożliwe (Ew. Łukasza 1.37) i On może stworzyć piękno z popiołu (Ks. Izajasza 61.3). Chrześcijanin, który dokonał niewłaściwego wyboru w wybraniu partnera małżeńskiego, może uświadomić sobie, że Bóg pragnie przemienić złe małżeństwo w dobre (zobacz 1 Piotra 3.1-2). Moc Boża może przekształcić "niewłaściwą" osobę we "właściwą."

Jak można zapobiec zawarciu związku małżeńskiego z niewłaściwą osobą? Często cytowany żart Benjamina Franklina: „Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem, na wpół zamknięte potem" to dobra rada (Almanach Biednego Richarda, czerwiec 1738), ale jeszcze bardziej pomocne jest szukanie najpierw królestwa Bożego i Jego prawości (Ew. Mateusz 6.33). Niektórzy ludzie szukają najpierw małżonka, a prawość gdzieś ucieka bokiem. Każda osoba powinna koncentrować się na tym, aby stawać się osobą, którą Bóg chce aby on czy ona byli i angażować się w randkowanie jedynie z tymi, którzy również są silnymi, dojrzałymi chrześcijanami. Aby uniknąć błędów, trzeba słuchać Słowa (Ew. Łukasza 11.28), szukać bogobojnego wsparcia, modlić się o mądrość (Jakuba 1.5) i być uczciwym z Bogiem i innymi.

© Copyright Got Questions Ministries