www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest wartość w poradnictwie pastorskim?

Odpowiedź:
Wartość porad udzielanych przez pastora jest wieloaspektowa. Poradnictwo duszpasterskie można zdefiniować jako poradę pastora kościoła skierowaną do osoby lub pary z własnej trzody. Istnieją przypadki, w których pastor kościoła udziela porad osobom spoza swojego zgromadzenia, ale ogólnie rzecz biorąc, korzyści z poradnictwa duszpasterskiego są znacznie większe, gdy są wykonywane wewnątrz kościoła.

Poradnictwo pastorskie jest wyjątkowe i różni sie od innego typu poradnictwa. Po pierwsze, poradnictwo jest częścią opisu pracy pastora. Jako pasterz, jego obowiązki obejmują karmienie, ochrona i troska o tych, którzy są w jego wspólnocie. Tak jak pasterz musi opatrzeć rany owiec, które są chore czy ranne, tak pastor kościoła zawiąże i ukoi emocjonalne rany poniesione przez członków jego trzody. Przede wszystkim, poradnictwo pastorskie musi być poradnictwem biblijnym.

Biblijne poradnictwo pastorskie korzysta z prawd Pisma Świętego, wyjaśniając i stosując je do indywidualnego życia- napominania, zachęcania, korygowania i ćwiczenia- zatem ta praktyczna pomoc jest zdobywana poprzez zrozumienie i stosowanie Bożego Słowa (2 Tymoteusza 3.16). Słowo Boże ma moc "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" (Hebrajczyków 4.12; tłum. Biblia Warszawska). Słowo jest podstawowym narzędziem pastora w poradnictwie, i ze względu na swoje lata studiowania, znajduje się w wyjątkowej sytuacji, by władać mieczem prawdy.

Chociaż poradnictwo biblijne można uzyskać poza kościołem, poradnictwo pastorskie ma wyjątkowe korzyści, których nie można uzyskać nigdzie indziej. Pastor ma relację ze swoim podopiecznym, która trwa poza sesjami doradczymi. Jest w stanie obserwować i podążać za rozwojem członków kościoła, którym udziela porad. Może również zabiegać o modlitwy i rady innych osób w kościele, takich jak starsi, zawsze pamiętając o umowie o zachowaniu poufności, jaką zawarł z osobą, której udziela porad. Istnieje także czynnik odpowiedzialności, jaki pastor może wnieść podczas sesji poradnictwa.

Dwa aspekty w poradnictwie pastorskim są ujemne. Po pierwsze, przeciętnie, współczesny pastor jest przeciążony wieloma zadaniami i musi być bardzo ostrożny w tym, aby nie brać więcej niż jest w stanie udźwignąć. Wiele kościołów rozdziela poradnictwo pośród pastorów pomocniczych czy starszych, którzy są na równi wyposażeni, aby prowadzić poradnictwo ze Słowa Bożego. Niektóre kościoły wynajmują pastorów doradczych, których główną rolą jest radzenie w potrzebie we wspólnocie, uwalniając pastora głoszącego kazania do obowiązków przygotowywania kazań i nauczania.

Po drugie, należy uważać, aby unikać sytuacji, które mogą prowadzić do grzechu. Pastorzy nie powinni służyć poradą indywidualnie kobietom bez obecności innej osoby, najlepiej innej kobiety, być może żony pastora. Należy również wykazać się rozeznaniem, aby upewnić się, że między pastorem a jego podopiecznymi nie zachodzi relacja zależności. Poleganie na Bogu i Jego Słowie powinno być podstawą i podkreślane na każdej sesji, a nie poleganie na pastorze w zaspokajaniu każdej emocjonalnej i duchowej potrzeby, co jest zadaniem niewykonalnym dla jakiegokolwiek pastora.

© Copyright Got Questions Ministries