www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia na temat ponownego zawarcia małżeństwa po śmierci małżonka?

Odpowiedź:
Czy dana osoba kwalifikuje się do ponownego zawarcia związku małżeńskiego jeśli została wdową/ wdowcem? Nie tylko Biblia nie wypowiada się przeciwko zawarciu drugiego małżeństwa po śmierci współmałżonka, ale w niektórych przypadkach nawet zachęca do tego (1 Koryntian 7.8-9; 1 Tymoteusza 5.14). Kultura żydowska w czasach biblijnych również do tego zachęcała z różnych powodów. W większości przypadków, odnosi się to do kwestii wdów aniżeli wdowców. Jednak nie istnieje nic w kontekście któregokolwiek z tych fragmentów, co prowadziłoby nas do przekonania, że standard ten ograniczony był tylko do jednej płci.

Zwracanie się głównie do wdów prawdopodobnie wynikało z trzech powodów. Po pierwsze, mężczyźni zazwyczaj pracowali poza domem, czasem wykonując niebezpieczne zajęcia. Mężczyźni w czasach biblijnych, tak jak teraz, średnio krócej żyli niż ich żony. Zatem, znacznie częściej kwestia dotyczyła wdów, a nie wdowców.

Drugim powodem był fakt, że kobiety rzadziej miały jakiekolwiek źródła zabezpieczenia finansowego siebie i swoich rodzin w czasach biblijnych. Ponowne zamążpójście było głównym sposobem, dzięki któremu wdowa znowu otrzymywała ochronę i zabezpieczenie potrzeb jej i dzieci. Gdy Chrystus ustanowił Kościół, Kościół stał się odpowiedzialny za troskę o wdowy w szczególnych okolicznościach (1 Tymoteusza 5.3-10).

Trzecią kwestią było to, że kontynuacja linii rodzinnej i nazwiska męża była przedmiotem troski kultury żydowskiej. W efekcie czego, jeśli mąż umierał bez pozostawienie jakichkolwiek dzieci, które nosiłyby jego nazwisko, jego brat był zachęcany, aby poślubić wdowę i zapewnić jej potomstwo. Inni mężczyźni w rodzinie również mieli taką możliwość, ale istniał określony porządek w którym każdy mężczyzna miał możliwość spełnienia lub przekazania tej odpowiedzialności (zobacz księgę Rut, aby poznać taki przykład). Nawet wśród kapłanów (którzy musieli spełniać wyższe standardy), ponowne zawarcie związku małżeńskiego po śmierci małżonka było dozwolone. W przypadku kapłanów, było to dopuszczane jedynie pod warunkiem, że poślubią wdowę po innym kapłanie (Ks. Ezechiela 44.22). Zatem opierając się na wszystkich biblijnych wskazówkach w tym temacie, ponowne zawarcie związku małżeńskiego po śmierci małżonka jest dozwolone przez Boga.

Rzymian 7.2-3 mówi nam, "Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża." Jeśli chodzi o rozwód, który dotyka dzisiaj 50% małżeństw, to większość tekstów przysięgi małżeńskiej nadal zawiera wyrażenie "aż nas śmierć nie rozdzieli." To wyrażenie może dokładnie nie jest z Biblii, ale zasada jest biblijna.

Gdy mężczyzna i kobieta się pobierają, Bóg łączy ich w jedno ciało (1 Ks. Mojżeszowa 2.24; Ew. Mateusza 19.5-6). Jedyną rzeczą, która może zerwać tą więź w oczach Boga to śmierć. Jeśli małżonek danej osoby umiera, wdowiec/ wdowa są absolutnie wolni do ponownego zawarcia małżeństwa. Apostoł Paweł zezwala na ponowne małżeństwo w 1 Koryntian 7.8-9 i zachęca młode wdowy, aby ponownie wychodziły za mąż w 1 Tymoteusza 5.14. Ponowny ożenek po śmierci współmałżonka jest całkowicie dozwolony przez Boga.

© Copyright Got Questions Ministries