www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie jest położenie Ogrodu Eden?

Odpowiedź:
Jedyna rzecz jakiej dowiadujemy się z Biblii w odniesieniu do położenia Ogrodu Eden pochodzi z 1 Księgi Mojżeszowej 2.10-14, „A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.” Rzeki Piszon i Gichon nie są znane, natomiast rzeki Chiddekel [w innych tłumaczeniach występuje nazwa Tygrys] i Eufrat są dobrze znane.

Jeśli wspomniane rzeki Tygrys i Eufrat są tymi samymi rzekami, które występują obecnie pod takimi samymi nazwami, to lokalizacja Ogrodu Eden byłaby gdzieś na Bliskim Wschodzie, prawdopodobnie w Iraku. Nie może to być jedynie zbieg okoliczności, że region Bliskiego Wschodu jest miejscem w którym planeta była najbardziej bujna- miejscem gdzie był Ogród Eden. Jeśli ropa, powstała ze szczątków organicznych roślin i zwierząt- o czym przekonanych jest większość naukowców, to jest to miejsce w którym możemy spodziewać się największych złóż ropy. Skoro Ogród był pierwowzorem doskonałości, to twierdzenie, że rozkład ziemskich najdoskonalszych i najbardziej bujnych materiałów stworzy największe zaplecze najlepszej jakościowo ropy na ziemi jest jak najbardziej słuszne.

Ludzie szukali Ogrodu Eden przez wieki, lecz na próżno. Istnieją różne lokalizacje, którym ludzie przypisują położenie oryginalnego Ogrodu Eden, ale nie możemy być tego pewni. Co stało się z Ogrodem Eden? Biblia dokładnie nam o tym nie mówi. Możliwe jest, że Ogród Eden został całkowicie zniszczony podczas Potopu lub rozłożył się do postaci złóż ropy znajdującej się gdzieś głęboko pod warstwą piasku.

© Copyright Got Questions Ministries