www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy pokolenie, które widziało odtworzenie się państwa Izrael będzie żyło do Ponownego Przyjścia Jezusa?

Odpowiedź:
Ta koncepcja zazwyczaj jest wyciągnięta z analizy fragmentu Ew. Mateusza 24.34, "Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie." Poprzednie wersety, Ew. Mateusza 24.1-33, opisują wydarzenia czasów ostatecznych w odniesieniu do Izraela. W efekcie czego, niektórzy interpretatorzy myśleli, że czasy ostateczne rozpoczną się, gdy Izrael "odtworzy" się jako naród (co wydarzyło się w 1948 roku). Jednak, im więcej i więcej czasu upływa od 1948 roku, zasięg czasu określonego jako "pokolenie" musiało się wydłużać i wydłużać. Obecnie jest to czas dłuższy nić 60 lat- co znacznie przekracza standardową definicję określającą pokolenie.

Największym problemem tego nauczania jest to, że Ew. Mateusza 24 nie wspomina ponownego utworzenia/ odtworzenia Izraela ani nie podaje innego punktu początkowego do liczenie lat "pokolenia." Kontekst zdaje się mówić, że gdy wydarzenia w czasach ostatecznych zaczną się dziać, to będą działy się szybko. "To pokolenie" jest pokoleniem żyjącym podczas "rozpoczęcia bólów porodowych" (werset 8); gdy rozpocznie się ucisk, rzeczy zaczną szybko po sobie następować.

Prorocze słowa Jezusa w Ewangelii Mateusza 24 mogą również mieć „podwójne spełnienie". Niektóre wydarzenia miały miejsce w 70 r.n. e, kiedy Rzymianie zniszczyli Jerozolimę. Inne wydarzenia (na przykład w wersetach 29–31) jeszcze się nie wydarzyły. Niektóre słowa Jezusa wypełniły się krótko po tym, jak je wypowiedział (w czasie jego pokolenia); inne nie zostaną spełnione, dopóki nie pojawi się pokolenie czasów ostatecznych.

© Copyright Got Questions Ministries