www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy pochówek jest jedyną opcją jaką chrześcijanin może rozważać?

Odpowiedź:
Większość chrześcijan na przestrzeni wieków chciała być pochowana po śmierci podczas ceremonii głoszącej przesłanie zmartwychwstania; ta ceremonia, zawierająca różne obrzędy i tradycje, stała się znana jako „pogrzeb chrześcijański.” Istnieją inne opcje jakie chrześcijanie mogą rozważyć poza pochówkiem; kremacja, chociaż nie jest uważana za "tradycyjną" jak pochówek, staje się coraz bardziej popularna.

Pogrzeb chrześcijański nie jest dokładnie terminem biblijnym. Biblia nie udziela wskazówek odnośnie tego jak należy postępować z ciałem po śmierci. W kulturach czasów biblijnych, pochówek w grobie, jaskini lub w ziemi był powszechnym sposobem chowania ciała ludzkiego (1 Ks. Mojżeszowa 23.19; 35.19-20, 29; 2 Kronik 16.14; Ew. Mateusza 27.60-66). Najczęstszym sposobem pochówku w Biblii było umieszczanie zmarłych w grobowcach naziemnych dla tych, którzy mogli sobie na to pozwolić. Dla tych, których nie było na to stać, ciała były pochowane w ziemi. W Nowym Testamencie, naziemne grobowce nadal były zarezerwowane jako miejsca pochówku dla zamożnych. Z tego powodu Jezus, który ogólnie nie miał żadnego bogactwa na ziemi, został pochowany w pożyczonym grobowcu (Ew. Mateusza 27.57-60).

Dzisiaj przestrzeganie praw dotyczących postępowania ze zwłokami jest istotną kwestią obowiązującą w danym kraju. Prawa różnią się między krajami i regionami tych państw. Chrześcijanie mają być posłuszni wobec władzy zwierzchniej, tym samym należy przestrzegać praw dotyczących pozbywania się zwłok. Wówczas pojawia się pytanie odnośnie pochówku chrześcijańskiego w kontekście kremacji. Żadna z tych praktyk nie jest nakazana w Biblii, ani też żadna nie jest zakazana. Fakt, że Żydzi i pierwsi chrześcijanie praktykowali wyłącznie grzebanie zwłok jest wystarczające, aby przekonać dzisiaj niektórych ludzi do wyboru takiego pochówku. A fakt, że Biblia wspomina o spalaniu zmarłych tylko w kontekście karania niegodziwców za swoje przewinienia (Ks. Kapłańska 20.14; Ks. Jozuego 7.25) również skłania niektórych do odrzucenia kremacji. Ale znowu, współcześni chrześcijanie nie mają wyraźnego biblijnego nakazu kremacji lub stwierdzeń przeciwko niej. W końcu, najlepiej pozostawić taką decyzję rodzinie zmarłej osoby.

Metoda pozbycia się zwłok nie jest tak ważna, jak prawda kryjąca się za koncepcją chrześcijańskiego pochówku: że ciało nie jest już miejscem przebywania osoby, która umarła. Paweł opisuje nasze ciała jako "namioty", czyli tymczasowe siedziby. "Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny" (2 Koryntian 5.1). Gdy powróci Jezus chrześcijanie zostaną wzbudzeni do życia, a nasze ciała zostaną przemienione w uwielbione, wieczne ciała. "Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy" (1 Koryntian 15.42-43).

© Copyright Got Questions Ministries