www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są podstępy diabła w Liście do Efezjan 6.11?

Odpowiedź:
Podstęp, to sztuczki czy manipulacje zamierzone, aby kogoś zwieść. Podstępy diabelskie są takimi sprytnymi planami używanymi przez szatana, aby usidlić nas przez pokusę, groźbę lub zastraszenie. Efezjan 6.11 ostrzega nas, aby przywdziać "całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi." Pismo podaje nam wgląd do taktyki wroga: "jego zamysły bowiem są nam dobrze znane" (2 Koryntian 2.11), i mądrze jest zważać na jego ostrzeżenia.

Tutaj mamy kilka podstępów szatana jakie poznajemy w Piśmie Świętym:

1. Rzucanie wyzwania Słowu Bożemu. 1 Ks. Mojżeszowa rozdział 3 daje nam szczegółowe spojrzenie na tę taktykę naszego wroga. Doprowadziło to do pierwszego grzechu człowieka i szatan nadal go używa, ponieważ jest bardzo skuteczny. Pierwsza wzmianka słów diabła, poprzez węża były takie: "Czy rzeczywiście Bóg powiedział?" (1 Ks. Mojżeszowa 3.1). Tymi słowami, szatan zaprosił kobietę, by ponownie rozważyła co zrozumiała, że Bóg powiedział. Poprzez dodanie jej własnej, ludzkiej interpretacji, przekonała siebie, że Słowo Boże było zbyt restrykcyjne.

Poprzez sugerowanie, że powinniśmy ponownie zastanowić się nad jasnym nauczaniem Słowa Bożego, szatan zaprosił nas do dodania własnej interpretacji i tym samym unieważnić Bożą stwierdzoną wolę. Całe wyznania kościelne padają ofiarą tych diabelskich sztuczek. "Czy Bóg rzeczywiście mówi, że homoseksualizm jest zły?" podszeptuje i kościoły się kruszą. "Czy Bóg rzeczywiście mówi, że są tylko dwie płcie?" sugeruje, zapraszając nas, byśmy nadawali własny kształt rzeczywistości, stając się bogami w miejsce Pana. Efezjan 6.11 mówi, że musimy przyodziać się w całą zbroję Bożą, by wytrzymać takie sztuczki.

2. Kwestionowanie naszej tożsamości. Ew. Łukasza 4.1–13 daje wgląd w kilka sztuczek diabła. Szatan wystąpił przeciwko Jezusowi, aby kusić Go na pustyni. Przy dwóch innych okazjach, szatan zaczął swoje kuszenie tymi słowami: "Jeśli jesteś Synem Bożym." Szatan wiedział dokładnie, kim był Jezus (Ew. Marka 1.34). Jezus był tam, gdy szatan spadł z nieba "niby błyskawica" (Ew. Łukasza 10.18). Co znamienne, diabeł wybrał czas, kiedy Jezus był fizycznie słaby i głodny, by zaatakować Jego tożsamość.

Szatan robi to samo z nami. Aby jego podszepty były efektywniejsze, uderza nas podczas kryzysu lub duchowej walki i sugeruje: „Gdybyś był dzieckiem Bożym, to by się nie wydarzyło. Gdybyś rzeczywiście był chrześcijaninem, Bóg by ci teraz pomógł”. Znowu potrzebujemy "przyłbicy zbawienia" mocno osadzonej, aby ostać się przed takimi atakami na naszą tożsamość i Boży charakter (Efezjan 6.17).

3. Przekręcanie Słowa Bożego. Inne podszepty jakich szatan użył przeciwko Jezusowi było cytowanie Pisma Świętego, ale w przewrotny sposób. W Ew. Łukasza 4.10-11 szatan cytuje Psalm 91.11-12 próbując wymusić na Jezusie cielesne postępowanie a nie podążanie za Duchem Świętym (zobacz Galacjan 5.16, 25). Ale szatanowi nie udało się dokończyć myśli psalmu. Następny werset, Psalm 91.13 mówi, "Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz." Te odniesienia zwierzęce są metaforami dla ognia i niebezpiecznych wrogów- i zło jest połączone zarówno z lwem jak i wężem w Piśmie Świętym (1 Ks. Mojżeszowa 3.15; Ks. Objawienia 20.2; 1 Piotra 5.8; por. Rzymian 16.20). Prawdziwe znaczenie fragmentu w Psalmie 91 jest takie, że Bóg ochroni i udzieli mocy swoim sługom by przezwyciężyć wroga, szatana. Jednym z podstępów diabła jest przekręcanie kluczowych części Pisma Świętego, by pasowało do jego planu.

Widzimy te podstępy diabła w dzisiejszym działaniu, jak nauczyciele ewangelii sukcesu i fałszywi prorocy cytują Pismo Święte w egoistyczny i błędny sposób. Używają wystarczająco dobrze Słowa Bożego, aby brzmieć autorytatywnie, ale przekręcają je, by dopasować przesłanie do ich osobistych planów. Używanie tych wersetów w oderwaniu od kontekstu lub tylko tych wersetów, które potwierdzają cokolwiek w co chcemy wierzyć lub czynić, jest rozsiewaniem problemu, i większość uczestników biorących w tym udział nie ma pojęcia, że stali się ofiarami jednego z podstępów szatana.

4. Oferowanie kuszącej alternatywy dla posłuszeństwa. Innym sposobem lub podstępem diabła użytym w kuszeniu Jezusa było zasugerowanie innej drogi, unikanie ścisłego posłuszeństwa woli Bożej. Sprytnie szatan wiedział, że lepiej nie sugerować, aby Jezus zapomniał o całym planie zbawienia i wrócił do nieba. Zamiast tego zaproponował alternatywę. W Ew. Łukasza 4.5-7, "I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie." Ta pokusa była wymierzona w człowieczeństwo Syna Człowieczego. Jezus wiedział teraz jak to jest być w ciele. Wiedział już, co oznaczają gwoździe w jego dłoniach i stopach. Wiedział, jak będzie odczuwać odrzucenie i kpiny, gdy zostanie rozebrany do naga i będzie paradował przed tłumami. Szatan proponował Mu kompromis. A gdyby Jezus mógł „zbawić świat” bez cierpienia ukrzyżowania? Co by było, gdyby mógł pójść na skróty i posiąść teraz wszystkie królestwa świata?

Jedna z najbardziej złowrogich sztuczek diabła dotyczy jego zdolności do oferowania skażonego religijnie kompromisu. Wie, że nie może zaatakować dojrzałych wierzących atakiem bezpośrednim na ich wartości i przekonania. Więc wślizguje się tylnymi drzwiami, udając przyjaciela z rozsądną alternatywą: "Cóż, technicznie rzecz biorąc, może to być złe, aby ktoś zamieszkał z chłopakiem, ale możesz mu lepiej świadczyć, gdy patrzy, jak żyjesz w swojej wierze." Albo to: "Nie musisz chodzić do kościoła, aby czuć się duchowym. Lepiej komunikujesz się z Bogiem będąc na osobności w lesie. Ci ludzie są jednak hipokrytami, a ty jesteś zbyt sprawiedliwy, by się z nimi zadawać." Musimy być świadomi podstępów szatana, gdy oferuje nam coś innego niż totalne posłuszeństwo woli Bożej.

Pisarze Nowego Testamentu często wskazują na podstępy diabła wobec tych w kościele, którzy się na nie nabierają, i powinniśmy to zauważyć. Obecność fałszywych proroków (1 Tymoteusza 6.3-5), złoczyńców (1 Piotra 4.15), cudzołożników (1 Tymoteusza 1.9-10) i uwodzicieli (Ks. Objawienia 2.20) są częścią mistrzowskiego planu szatana, aby skruszyć kościół od wewnątrz.

Aby zwalczyć podstępy diabła, naśladowcy Chrystusa muszą być odziani w zbroję Bożą. Musimy pozostać zanurzeni w Jego Słowie, abyśmy rozpoznali zwiedzenie. I gdy uświadomimy sobie, że zostaliśmy złapani w podstępy diabła, musimy szybko pokutować i szukać Bożej odpowiedzialności. Psalm 37.23-24 zachęca tych, którzy pragną żyć bogobojnym życiem: "Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją." Gdy Pan trzyma swoją rękę, podstępy diabła nie mogą nas zranić.

© Copyright Got Questions Ministries