www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co oznacza fragment 4 Ks. Mojżeszowa 32.23 (tłum. Biblia Tysiąclecia), gdy mówi "Gdybyście jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was"?

Odpowiedź:
Powszechne oskarżenie przeciwko chrześcijaństwu jest takie, że niesprawiedliwie osądza ludzi. W szczególności, niektórzy ludzie mówią, że Bóg wystawia nas na porażkę i później karze nas za porażkę, którą spowodował. Gdyby to było prawdą, to rzeczywiście byłaby to niesprawiedliwa sytuacja. Czy to jest sposób w jaki działa chrześcijaństwo? Czy Bóg niesprawiedliwie sądzi nas za coś nad czym nie mamy kontroli? Odpowiedzi znajdują się w Biblii.

Aby zacząć, musimy odkryć co Biblia mówi nam na temat naszego poczęcia w grzechu. Dawid, człowiek według Bożego serca, napisał w Psalmie 51.5, "a bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną." Apostoł Paweł napisał, że wszyscy zaspokajamy „pragnienia naszej grzesznej natury” (Efezjan 2.3). To oznacza, że jest coś naturalnego w naszym wnętrzu, co popycha nas do grzechu.

Zatem, Biblia z pewnością naucza, że zostaliśmy poczęci w grzechu. Czy Bóg arbitralnie zdecydował, że ludzie będą się rodzić grzesznymi? Odpowiedź znajdujemy w odniesieniu do pierwszego człowieka, Adama. Gdy Adam został stworzony (bez grzechu) przez Boga i umieszczony w ogrodzie Eden, otrzymał również proste prawo (1 Ks. Mojżeszowa 2.16-17). Adam zbuntował się wobec Bożego Prawa i Bóg ogłosił go winnym i skazał na śmierć. To był wybór Adama, aby być nieposłusznym, co uczyniło go winnym przed Bogiem. On był ojcem rasy ludzkiej, a jego cechy zostały przekazane jego dzieciom. Rzymian 5.12 mówi, że grzech wszedł na świat przez Adama, a śmierć przyszła przez grzech, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jako potomkowie Adama otrzymaliśmy grzeszną naturę przekazaną przez naszych ojców. To sprawia, że rodzimy się w grzechu, z naturalną skłonnością do czynienia zła.

Niektórzy mogą argumentować, że nie możemy wybrać naszej rodziny, więc Bóg nie może nas pociągać do odpowiedzialności za grzeszną naturę. Chociaż nie mamy żadnego wyboru co do tego, jak się urodzimy, Biblia jasno mówi, że mamy wybór wobec naszych grzechów. Wcześniej popatrzyliśmy na Efezjan 2.3, który mówi, że zaspokajamy pragnienia naszej grzesznej natury. To jest wybór. Rzymian 5.12 mówi, że „wszyscy zgrzeszyli”. Jesteśmy grzesznikami zarówno z czynu, jak i z natury. Nasz własny grzech potępia nas, nie tylko grzech Adama. Urodziliśmy się w grzechu, ale nadal grzeszymy z własnego, osobistego wyboru. Kiedy wybieramy grzech, stajemy się winni przed Bogiem, a Jego sąd jest sprawiedliwy.

Bóg nie jest tylko sprawiedliwy, ale także łaskawy. Biblijne nauczanie na temat grzechu osobistego nie kończy się z oświadczeniem o winie człowieka. Rzymian 5 mówi nam, że grzech i śmierć weszła na świat poprzez jednego człowieka, również mówi nam o największym błogosławieństwie, które również przyszło poprzez jednego człowieka. Boży dar i łaska przyszły poprzez Jezusa Chrystusa (Rzymian 5.15) i wielu z nich korzysta. Werset 19 mówi, "Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia." Bóg sprawiedliwie traktuje grzech Adama względem całej ludzkości i sprawiedliwie stosuje śmierć Jezusa Chrystusa do wszystkich, którzy przyjmą Go przez wiarę. Jezus Chrystus umarł za grzechy świata, aby świat miał życie przez wiarę w Jego ofiarę.To nie jest „sprawiedliwe” – to łaska!

© Copyright Got Questions Ministries