www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Biblia obiecuje, że pobożne rodzicielstwo zawsze będzie skutkowało w pobożnych dzieciach (Ks. Przypowieści Salomona 22.6)?

Odpowiedź:
Ks. Przypowieści Salomona 22.6 zauważa, "Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości." Czy ten werset obiecuje, że wychowywanie dzieci pobożnie/ bogobojnie zawsze skutkuje tym, że dzieci będą podążać za Bogiem jako dorośli? Co w przypadku tych wszystkich pobożnych rodziców, których dzieci się zbuntowały?

Przypowieści Salomona, jako forma literacka, nie jest bezpośrednią obietnicą; są to raczej ogólne obserwacje, które są zazwyczaj prawdziwe. To pomaga wyjaśnić z jakiego powodu niektórzy rodzice wiernie wychowują swoje dzieci, aby podążały za Bogiem, a mimo to dzieci się buntują przeciwko Bogu w wieku dorosłym.

Księga Przypowieści Salomona naucza, że jest to generalnie prawdą, iż dziecko wychowane w duchu miłości do Boga będzie trwało w tym jako osoba dojrzała. To była obserwacja życia z przeszło 3000 lat, i obecnie nadal to potwierdza. Większość rodziców chrześcijańskich, którzy wychowują swoje dzieci pobożnie/ w bogobojny sposób, pozostawią dziedzictwo dzieci, które kochają Boga jako osoby dorosłe. Wychowywanie dzieci "w duchu karności i posłuszeństwa wobec Pana" (Efezjan 6.4; tłum. Biblia Poznańska) ogromnie zwiększa prawdopodobieństwo, że dziecko będzie trzymało się Chrystusa w późniejszym życiu.

Wspaniały, biblijny przykład można znaleźć w życiu Tymoteusza. W 2 Tymoteusza 1.5 Paweł mówi, "przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje." Matka Tymoteusza i babcia kochały Boga i wychowywały Tymoteusza, aby również tak czynił. Tymoteusz przyłączył się do Pawła jako towarzysz misyjny będąc młodym człowiekiem i stał się jednym z najbardziej zaufanych kompanów. Nowy Testament wspomina Tymoteusza z imienia 25 razy jako misjonarza, pomocnika dla apostołów i pastora.

Pobożne rodzicielstwo jest dzisiaj istotne, tak jak było to na przestrzeni historii. Ojcowie i matki są kluczem do wychowywania bogobojnych młodych mężczyzn i kobiet, którzy kochają Boga i żyją dla niego. Pomimo błogosławieństwa jakie pastorzy, młodzi liderzy i inne bogobojne osoby mają poprzez swój wpływ, nikt nie może zastąpić roli bogobojnych rodziców, którzy żyją zgodnie z wiarą chrześcijańską i przekazują ją swoim dzieciom. Z tego powodu autor Przypowieści Salomona 22.6 może słusznie stwierdzić, "wychowuj chłopca [dziecko] odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości."

© Copyright Got Questions Ministries