www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy być bogobojną matką?

Odpowiedź:
Bogobojna matka to kobieta, która reprezentuje serce Chrystusa wobec swoich dzieci. Jest nieustannie świadoma swojego wpływu na ich życie i przyszłość i poświęca się, gdy jest to konieczne dla ich dobra. Bogobojne matki są przede wszystkim bogobojnymi kobietami. Nie są one takie w domu, a poza nim inne. Nawet jeśli jej dzieci nie mają bogobojnego ojca, matka może mieć wielki wpływ na duchową przyszłość swoich dzieci. Oto kilka cech bogobojnej matki:

1. Zna Boga. Bogobojna matka pragnie, by jej dzieci były bogobojne, i wskazuje im drogę. Matka nie może przekazać swoim dzieciom wartości i cech, których sama nie posiada. Tak więc pierwszym krokiem do stania się bogobojną matką jest poddanie się panowaniu Jezusa. Tylko wtedy jej dusza zostanie zregenerowana (Psalm 23.3), jej życie odrodzone (2 Koryntian 5.17), a jej umysł odnowiony (Rzymian 12.2).

2. Rozumie swoją rolę w małżeństwie i rodzinie. Jako część przekleństwa grzechu, kobiety zmagają się z chęcią kontrolowania swoich mężów (1 Ks. Mojżeszowa 3.16). Bóg postanowił jednak, że to mężowie i ojcowie powinni ponosić odpowiedzialność za swoje rodziny (1 Koryntian 11.3). Bogobojna żona z wdzięcznością przyjmie to przywództwo i będzie przykładem dla swoich dzieci. Nawet jeśli mężowie i ojcowie nie zasługują na taki szacunek, bogobojne matki nie obmawiają ich przed dziećmi. Rozwiedzione lub samotne matki mogą być bogobojnymi matkami, gdy uczą swoje dzieci o Bożym planie dla małżeństwa i demonstrują czystość i mądrość w swoich własnych relacjach randkowych.

3. Nie zaniedbuje własnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Często utożsamiamy osobiste męczeństwo z pokorą i służbą, ale nie musi tak być. Bogobojne matki są dla swoich dzieci wzorem zdrowego szacunku do siebie i stawiania granic. Bogobojna matka wie, że wykańczanie się w roli niewolnika swoich dzieci nie jest dobre dla nikogo. Będzie bezinteresownie poświęcać się swoim dzieciom, ale znajdzie też czas na regenerację sił, ponieważ wie, że jeśli nie będzie zdrowa, ucierpią na tym również jej dzieci.

4. Wykorzystuje sprzyjające nauce momenty, by wpajać biblijne prawdy. Bogobojna matka nie jest tak skupiona na zaspokajaniu potrzeb fizycznych, że zaniedbuje swoje prawdziwe powołanie, którym jest wychowywanie przyszłych uczniów Chrystusa (Efezjan 6.4; Ks. Przyp. Salomona 22.6). Ponieważ chodzi w ścisłej harmonii z Bogiem, z łatwością kieruje uwagę swoich dzieci na Jego dzieło w ich życiu. Może powiedzieć do trzylatka: "Widzisz tego pięknego rudzika? Bóg, który nas kocha, stworzył tego ptaka, abyśmy mogli się nim cieszyć. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje piękne ptaki". Może powiedzieć nastolatkowi: "Kochanie, przykro mi, że nie dostałeś się do drużyny. Wiem, że to boli, ale pamiętaj, że Bóg ma dla ciebie coś większego, jeśli zaufasz Mu nawet w tym rozczarowaniu".

5. Jest przykładem służby Bogu i innym. Dzieci potrzebują przypomnienia, że zostały stworzone dla Boga, a służenie Mu jest ich najwyższym powołaniem (Kolosan 1.16). Bogobojna matka demonstruje to we własnym życiu, angażując swoje dzieci w służbę innym. "Dokończmy to, abyśmy mogli przygotować obiad dla rodziny Kowalskich. Przechodzą trudny czas i chcemy im przypomnieć, że Jezus o nich nie zapomniał". Dz. Apostolskie 9.36-41 dają nam wgląd w życie Tabity, która była znana ze swoich dobrych uczynków. Kiedy zmarła, wielu mieszkańców miasta przyniosło szaty, które dla nich uszyła, jako dowód jej dobroci. Bogobojna matka pozostawia dowody swojej dobroci, a jej dzieci są dumne z jej reputacji (zob. Ew. Mateusza 5.16).

6. Ma zdrowy obraz siebie. Wiele kobiet zmaga się z niską samooceną z powodu zranień z dzieciństwa lub porównywania się z innymi. Bogobojna matka nauczyła się postrzegać siebie tak, jak widzi ją Bóg. Z tego powodu może zademonstrować swoim dzieciom sposób, w jaki bogobojna kobieta powinna się prezentować. Bogobojne matki postrzegają siebie jako aktywnych uczestników Bożego dzieła; nie starają się zdobyć uwagi czy poczucia wartości poprzez ubiór, zachowanie czy status w relacjach. 1 Piotra 3.3-4 mówi: "Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem" (tłum. Biblia Warszawska). Bogobojna matka zachowuje się i ubiera skromnie. Stanowi ona dla swoich dzieci wzór właściwego, szanującego Boga zachowania.

Kobieta z 31 rozdziału Ks. Przyp. Salomona jest obrazem bogobojnej matki. Chociaż stawia swoje dzieci i męża na pierwszym miejscu, nie są oni całym jej światem. Rozwija swoje dary i wykorzystuje je dla dobra swojej rodziny i społeczności. Jest chlubą dla swojego męża i wzorem do naśladowania dla swoich dzieci. Żyje uczciwie w domu i w miejscach publicznych, prezentując się w sposób honorowy. Werset 28 podaje nam rezultat jej lat wiernego macierzyństwa. Po tym, jak przelała w dzieci swoje życie, "jej synowie [dzieci] nazywają ją szczęśliwą".

© Copyright Got Questions Ministries