www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy piekło jest prawdziwe? Czy jest ono wieczne?

Odpowiedź:
Czy piekło jest prawdziwe? Badania wykazały, że ponad 90% ludzi na świecie wierzy w „niebo”, podczas gdy mniej niż 50% wierzy w istnienie wiecznego piekła. Według Biblii piekło jest zdecydowanie prawdziwym miejscem! Kara dla złych ludzi w piekle jest tak samo wieczna, jak wieczna będzie nagroda ludzi wierzących w Niebie. Kara ludzi bezbożnych w piekle została opisana w Piśmie Świętym jako „wieczny ogień” ( Ewangelia wg św. Mateusza 25:41), „ogień nieugaszony” ( Ewangelia wg św. Mateusza 3:12), „hańba, wieczna odraza” ( Księga Daniela 12: 2), miejsce, gdzie „gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” ( Ewangelia wg św. Marka 9:44 - 49), miejsce „mąk” i „płomieni ognia” ( Ewangelia wg św. Łukasza 16:23, 24), „wieczna zagłada” ( 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1: 9), miejsce męki pełne „ognia i siarki”, gdzie „dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi” ( Apokalipsa 14:10, 11) i „jezioro ognia i siarki”, gdzie ludzie nieprawi będą „cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków” ( Apokalipsa 20:10). Sam Jezus pokazuje, że kara w piekle będzie wieczna - nie będzie to tylko dym i płomienie ( Ewangelia wg św. Mateusza 25:46).

Ludzie źli zostaną na zawsze ukarani, i będzie na nich wylewana złość i gniew Boży w piekle. Świadomie odczują wstyd i pogardę, jak również ataki oskarżającego ich ustawicznie sumienia – oraz wielki gniew urażonego Boga – będzie to trwało całą wieczność. Jednak nawet ci ludzie, którzy są w piekle, uznają doskonałą sprawiedliwość Boga ( Psalm 76:10). Ci ludzie, którzy będą w piekle, naprawdę będą wiedzieli, że ich kara jest sprawiedliwa, i że jedynie oni sami są winni ( Księga Powtórzonego Prawa 32: 3 - 5). Tak, piekło jest prawdziwe. I piekło jest miejscem męki i kary, która trwa po wieczne czasy, bez końca! Chwała Bogu za to, że przez Jezusa, możemy uciec od tej wiecznej zguby ( Ewangelia wg św. Jana 3:16, 18,36).

© Copyright Got Questions Ministries