www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia o piciu alkoholu przez nieletnich?

Odpowiedź:
Biblia nigdy nie porusza konkretnie picia alkoholu przez nieletnich. W czasach biblijnych, wino było ulubionym napojem, częściowo ze względu na brak wody na pustyniach Palestyny. Każdy pił wino, i nie było kulturowego czy biblijnego zakazu odnośnie tego. Biblia jedynie zakazuje pijaństwa, a nie spożywania alkoholu. Zatem nie ma wzmianki w Biblii odnośnie picia alkoholu przez nieletnich.

Pismo Święte nie zakazuje chrześcijanom picia piwa, wina czy innego trunku zawierającego alkohol. W rzeczywistości, picie jest często postrzegane w pozytywnych pojęciach w Piśmie Świętym. "Nuże więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność" (Ks. Kaznodziei Salomona 9.7). Psalm 104.14-15 stwierdza, że Bóg daje wino "które rozwesela serce człowieka." Ks. Amosa 9.14 wspomina o piciu wina z własnej winnicy na znak Bożego błogosławieństwa. Jednak Biblia wyraźnie potępia pijaństwo i jego efekty (Ks. Przyp. Salomona 23.29-35). Chrześcijanie mają również nakaz, aby nie przyzwalać by cokolwiek ich kontrolowało (1 Koryntian 6.12; 2 Piotra 2.19). Pismo Święte dalej zakazuje chrześcijaninowi czynienie czegokolwiek, co może obrazić innych chrześcijan lub zachęcić ich do grzechu wbrew ich sumieniu (1 Koryntian 8.9-13).

Jednak, jeśli wyrażenie "picie alkoholu przez nieletnich" odnosi się do łamania prawa, dostarczając alkohol nieletnim lub umożliwiając picie alkoholu przez nieletnich, to wyraźnie jest to złe, a Biblia to potępia. Rzymian 13.1-7 jasno wskazuje, że chrześcijanie nie mają być nieposłuszni prawu (obowiązującemu) w danym kraju, ale mamy być posłuszni władzy zwierzchniej jaką Bóg ustanowił nad nami. Bóg stworzył rząd, aby ustanowić porządek, karać zło i promować sprawiedliwość (1 Ks. Mojżeszowa 9.6; 1 Koryntian 14.33; Rzymian 12.8). Mamy być posłuszni rządowi we wszystkim- w płaceniu podatków, przestrzeganiu zasad i praw i okazywaniu szacunku. Jedynym momentem w którym mamy przyzwolenie do nieposłuszeństwa władzom nad nami jest wtedy, gdy przedstawiciele władzy oczekują naszego nieposłuszeństwa wobec Boga. Jeśli nie przestrzegamy praw naszego rządu, ostatecznie okazujemy brak szacunku wobec Boga, ponieważ to On ustanowił ten rząd nad nami. Dlatego każdy, kto łamie prawo kupując lub dostarczając alkohol nieletnim, jest winny łamania prawa i nieposłuszeństwa Bogu. Podobnie winni są nieletni, którzy piją alkohol nielegalnie.

© Copyright Got Questions Ministries