www.gotquestions.org/PolskiCo Biblia mówi o pesymizmie?

Odpowiedź:
Pesymizm to tendencja do dostrzegania najgorszych aspektów rzeczy i oczekiwania najgorszego możliwego wyniku. Pesymista to osoba, która widzi szklankę do połowy pustą i chce zwrócić na to uwagę innych. Pesymiści czasami wolą nazywać siebie "realistami"; jednak rzeczywistość zwykle nie jest tak mroczna, jak im się wydaje. Niektórzy ludzie są z natury optymistami. Widzą słońce w każdym dniu i znajdują coś pozytywnego w każdych okolicznościach. Inni wydają się urodzić z mroczniejszym usposobieniem i nie widzą potrzeby, by je zmieniać, ponieważ "taki już jestem". Ale nawet jeśli pesymizm jest po prostu taki, jacy jesteśmy, to czy powinniśmy tacy pozostać?

Przeciwieństwem pesymizmu jest nadzieja, a Biblia jest księgą nadziei (Psalm 119.105; Ks. Przyp. Salomona 6.23). Pan jest Bogiem wszelkiej nadziei (Rzymian 15.13). Od 1 Ks. Mojżeszowej do Ks. Objawienia Bóg wplata temat nadziei w historię grzechu człowieka i jego konsekwencji. Podczas gdy wiele wydarzeń opisanych w Biblii wydawało się mrocznych i beznadziejnych w tamtym czasie, Bóg zawsze oferował sposób na odnowienie (5 Ks. Mojżeszowa 30.1-2; Ks. Zachariasza 1.3). Nieustanna Boża oferta odnowy powinna pokonać nasz naturalny pesymizm.

Innym sposobem myślenia o pesymizmie to brak wiary. Nie można mieć wiary, będąc pesymistą. Pesymiści przewidują przyszłość bez Boga - lub może Boga, który nie dba o nas - ale Jezus pokazał Bożą miłość i oferuje świetlaną przyszłość (Rzymian 5.8; Tytusa 2.13).

Przez nasz grzech zostaliśmy skazani na wieczność bez Boga i nie mieliśmy sposobu, by samych siebie zbawić (Rzymian 3.23; 6.23). W takim stanie mieliśmy prawo być pesymistami. "Życie jest ciężkie, a potem się umiera" to trafne stwierdzenie dla tych, którzy odrzucają Boży dar przebaczenia i życia wiecznego. Ale dla chrześcijan powiedzenie to można zmodyfikować: "Życie jest ciężkie, ale Jezus jest ze mną. A kiedy umrę, czeka na mnie niebo!". Jezus powiedział swoim naśladowcom: "To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat" (Ew. Jana 16.33; tłum. Biblia Warszawska). Ponieważ Jego zwycięstwa są naszymi zwycięstwami, wiedza o tym, że Chrystus zwyciężył świat, powinna zmienić pesymistów w optymistów (Rzymian 8.37).

Skrajny pesymizm to nie to samo co realizm, podobnie jak skrajny optymizm nie jest realizmem. Realiści starają się widzieć życie takim, jakie jest, a nie takim, jakim chcieliby, aby było. Pesymizm uznaje fakty, a następnie spekuluje na temat tego, jak bardzo się one pogorszą. Natomiast chrześcijanin, którego wiara wyklucza pesymizm, po prostu uznaje fakty takimi, jakie są, a następnie powierza je czyniącemu cuda Bogu (1 Piotra 5.7; Ks. Przyp. Salomona 3.5-6; Psalm 33.20). Psalm 42.6 powinien stać się modlitwą każdego, kto ma pesymistyczne tendencje: "Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!" (tłum. Biblia Warszawska).

Pesymiści mogą zmienić swoje negatywne myślenie na takie, które oddaje cześć Panu (2 Koryntian 10.5). Możemy spojrzeć na sytuację realistycznie, ale nie musimy na tym poprzestawać. Wiara wymaga od nas wyjścia poza to, co widzimy i rozumiemy. Pismo Święte jest pełne przykładów Boga działającego w nadprzyrodzony sposób, aby zmienić naprawdę negatywną sytuację w dobrą dla Jego ludu. 2 Ks. Królewska 6.15-17 opowiada historię Elizeusza i jego sługi otoczonych przez armię. Sługa był przerażony, ale Elizeusz spokojnie powiedział mu: "Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi" (werset 16; tłum. Biblia Warszawska). Następnie poprosił Pana, aby otworzył oczy sługi. Bóg odpowiedział, a sługa był zdumiony, widząc, że "góra pełna była koni i wozów ognistych", które ich chroniły. Optymistyczna wiara Elizeusza w Boga pokonała pesymizm jego sługi.

Chrześcijanie powinni postrzegać swój pesymizm jako negatywną cechę, którą należy przezwyciężyć. Kiedy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, przynosi On ze sobą miłość, radość, pokój i nową zdolność wierzenia Bogu (Galacjan 5.22). Miłość "zawsze ma nadzieję" (1 Koryntian 13.7). Powinniśmy nauczyć się słuchać własnych słów, które z przyzwyczajenia mogą stać się negatywne. Kiedy celowo mówimy tylko prawdę i reagujemy na nasze sytuacje z wiarą w Słowo Boże, nasz pesymizm może przemienić się w optymizm.