www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy używać imienia Pana na daremno?

Odpowiedź:
Mimo, iż wielu ludzi wierzy, że używanie imienia Pana na daremno odnosi się do stosowania tego imienia jako przekleństwa, to o wiele więcej łączy się z daremnym używaniem imienia Boga. Aby zrozumieć powagę używania imienia Pana na daremno, musimy najpierw zobaczyć imię Pana z jego perspektywy jak jest to przedstawione w Piśmie Świętym. Bóg Izraela jest znany z wielu imion i tytułów, ale koncepcja ucieleśniająca Boże imię odgrywa ważną i wyjątkową rolę w Biblii. Boża natura i cechy, jego całkowita istota, a szczególnie chwała odzwierciedlają się w jego imieniu (Psalm 8.1). Psalm 111.9 mówi nam, że jego imię jest "święte i straszne" i Modlitwa Pańska zaczyna się od zwrócenia się do Boga wyrażeniem "niech się święci imię Twoje" (Ew. Mateusza 6.9; tłum. Biblia Tysiąclecia), wskazanie, że cześć dla Boga i jego imienia powinna być najważniejsza w naszych modlitwach. Zbyt często przychodzimy do obecności Boga z zuchwalstwem "listy rzeczy do zrobienia dla niego", bez uświadamiania sobie jego świętości, doskonałości i wielkiej chwały, która oddziela naszą naturę od jego. To, że nawet mamy przystęp do tronu łaski zawdzięczamy całkowicie jego łaskawej, pełnej miłosierdzia miłości do nas (Hebrajczyków 4.16). Nigdy nie powinniśmy przyjmować tej łaski za coś oczywistego.

Z powodu wspaniałości imienia Boga, jakiekolwiek użycie Bożego imienia, które przynosi ujmę jemu lub jego charakterowi jest braniem imienia na daremnie. Trzecie spośród Dziesięciu Przykazań zabrania nam brania lub używania imienia Pana z lekceważeniem, ponieważ to by wskazywało na brak szacunku dla samego Boga. Osoba, która nadużywa imienia Boga nie będzie uznana za "niewinną" przez Pana (2 Ks. Mojżeszowa 20.7). W Starym Testamencie, przynoszenie ujmy Bożemu imieniu było dokonywane przez niewypełnianie przysięgi lub przysięgi złożonej w jego imieniu (3 Ks. Mojżeszowa 19.12). Człowiek, który używał Bożego imienia, aby uprawomocnić swoją przysięgę, a później złamał obietnicę, wskazywał na jego brak szacunku dla Boga jak również brak bojaźni wobec jego świętej kary. Ostatecznie było to tym samym co wypieranie się istnienia Boga. Dla wierzących jednak, nie ma potrzeby używania imienia Boga, aby uprawomocniać przysięgę, ponieważ w pierwszej kolejności nie mamy składać przysięgi, niech nasze "tak będzie tak" i nasze "nie będzie nie" (Ew. Mateusza 5.33-37).

Istnieje szersze znaczenie w którym ludzie dzisiaj używają imienia Pana na daremno. Ci, którzy wymieniają imię Chrystusa, którzy modlą się w jego imieniu i którzy biorą jego imię jako część swojej tożsamości, ale którzy celowo i stale nie przestrzegają jego nakazów, używają jego imienia na daremno. Imię Jezusa Chrystusa jest ponad wszelkim imieniem, wobec którego ugnie się każde kolano (Filipian 2.9-10) i gdy przyjmujemy nazwę "chrześcijanin" wobec siebie, musimy to czynić rozumiejąc wszystko to, na co to określenie wskazuje. Jeśli głosimy, że jesteśmy chrześcijanami, ale działamy, myślimy i mówimy w światowy i wulgarny sposób, to używamy jego imienia na daremno. Gdy fałszywie przedstawiamy Chrystusa, czy to intencjonalnie czy nieświadomie o wierze chrześcijańskiej głoszonej w Piśmie Świętym, to używamy imienia Pana na daremno.

Gdy mówimy, że go kochamy, ale nie robimy tego co nakazał (Ew. Łukasza 6.46), to używamy jego imienia na daremno i jesteśmy w niebezpieczeństwie usłyszenia jak mówi do nas, "Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy..." w dniu sądu (Ew. Mateusza 7.21-23).

Imię Pana jest święte i On jest święty. Imię Pana ukazuje jego chwałę, majestat i najwyższe bóstwo. Mamy cenić i szanować jego imię, gdy czcimy i chwalimy Boga. Czynienie czegokolwiek mniej jest wzywaniem jego imienia na daremno.

© Copyright Got Questions Ministries