www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest otwarty teizm?

Odpowiedź:
“Otwarty teizm” znany również jako “otwarta teologia/otwarte widzenie” oraz „otwartość Boga” jest próbą wyjaśnienia wiedzy Boga dotyczącej przyszłości w relacji do wolnej woli człowieka. Argumentem otwartego teizmu jest: (1) istoty ludzkie są prawdziwie wolne, (2) jeśli Bóg prawdziwie znałby przyszłość, istoty ludzkie nie mogłyby być prawdziwie wolne, (3) tak więc, Bóg nie zna absolutnie wszystkiego na temat przyszłości. Otwarty teizm utrzymuje, iż przyszłość nie może zostać poznana. Zatem, Bóg wie wszystko na temat tego, co może zostać poznane – ale nie zna przyszłości.

Otwarty teizm swoje wierzenia opiera na Piśmie Świętym, które opisuje Boga jako „zmieniającego zdanie” lub „będącego zaskoczonym” czy też „wydającego się nabywać wiedzę” (Ks. Rodzaju 6:6; 22:12; Ks. Wyjścia 32:14, Ks. Jonasza 3:10). W świetle wielu innych fragmentów Pisma, które deklarują Bożą wiedzę na temat przyszłości, te fragmenty powinny być interpretowane jako Bóg, który opisuje nam siebie w sposób, który moglibyśmy zrozumieć. Bóg wie jak się zachowamy i jakie podejmiemy decyzje, ale On „zmienia zdanie” dotyczące swojego zachowania na podstawie naszych zachowań. To, że Bóg jest „zaskoczony” lub zawiedziony ludzką niegodziwością nie znaczy, że nie był świadomy, że coś takiego może nastąpić.

W sprzeczności do otwartego teizmu, Psalm 139, wersety 4 i 16 mówią nam “Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości... Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni określone zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.” W jaki sposób Bóg mógłby przewidzieć zawiłe detale ze Starego Testamentu na temat życia Jezusa Chrystusa, jeśli nie znałby przyszłości? W jaki sposób Bóg mógłby zagwarantować nasze wieczne zbawienie, jeśli nie wiedziałby co przyniesie przyszłość?

Ostatecznie, otwarty teizm zawodzi, kiedy próbuje wyjaśnić to, co jest tak trudnym do wyjaśnienia – relację pomiędzy tym, że Bóg posiada wiedzę na temat przyszłości oraz ludzką wolną wolą. Tak jak krańcowe odłamy kalwinizmu popełniają błąd, twierdząc, że istoty ludzkie są niczym więcej jak tylko czymś w rodzaju „zaprogramowanych robotów”, tak otwarty teizm popełnia błąd, odrzucając Bożą prawdziwą wszechwiedzę. Bóg musi zostać pojęty przez wiarę, ponieważ „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu” (List do Hebrajczyków 11:6a). Pogląd, jakim jest otwarty teizm jest ponadto niebiblijny. To po prostu kolejny sposób skończonego człowieka, aby zrozumieć Nieskończonego Boga swoim skończonym umysłem. Otwarty teizm powinien być odrzucony przez naśladowców Chrystusa. Otwarty teizm jest wyjaśnieniem relacji między Bożą wszechwiedzą i ludzką wolną wolą, jednak nie jest wyjaśnieniem biblijnym.

© Copyright Got Questions Ministries