www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że szatan jest ojcem kłamstwa (Ew. Jana 8.44)?

Odpowiedź:
Przemawiając do grupy Żydów, Jezus powiedział, "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa" (Ew. Jana 8.44).

Szatan jest "ojcem kłamstwa" w tym sensie, że jest oryginalnym kłamcą. On jest "ojcem" kłamstwa w taki sam sposób w jaki Marcin Luther jest "ojcem" Reformacji i Robert Goddard jest "ojcem" nowoczesnej rakiety. Szatan wypowiedział swoje pierwsze kłamstwo w spisanej historii z Ewą w Ogrodzie Eden. Po zasianiu ziarna wątpliwości w umyśle Ewy pytaniem (1 Ks. Mojżeszowa 3.1), bezpośrednio zaprzecza Słowu Bożemu mówiąc jej, "Na pewno nie umrzecie" (1 Ks. Mojżeszowa 3.4).

Tym kłamstwem szatan doprowadził Ewę do jej śmierci; Adam podążył za nią, jak my wszyscy.

Kłamanie jest podstawową bronią szatana wobec dzieci Bożych. Używa taktyki zwiedzenia, aby oddzielić ludzi od ich niebiańskiego Ojca. Niektóre z jego bardziej powszechnych kłamstw brzmi "nie ma Boga", "Bóg nie troszczy się o Ciebie", "Biblii nie można zaufać" i "twoje dobre uczynki doprowadzą Cię do nieba." Apostoł Paweł mówi nam, że szatan "przybiera postać anioła światłości" (2 Koryntian 11.14), zatem to co mówi i robi brzmi dobrze i wydaje się słuszne. Ale to nic innego jak fałszywy wygląd.

Wiele z kłamstw szatana ma tendencję do utrwalania się. To się wydarzyło, gdy Ewa przekonała Adama, aby również uwierzył w kłamstwo diabła. Dzisiaj, szatan nadal używa ludzi, aby rozgłaszać swoje kłamstwa. Często używa charyzmatycznych, ale niemądrych ludzi, aby propagować swoje kłamstwa, jak w przypadku fałszywych religii i kultów.

Biblia ma wiele nazw dla szatana, aby opisać jego prawdziwą naturę, włączając w to: "władcę tego świata" (Ew. Jana 12.31), "boga tego świata" (2 Koryntian 4.4), "kusiciela" (1 Tesaloniczan 3.5), "zwodziciela" (Ks. Objawienia 12.9), "Belzebuba" (dosłownie "Pana much", władca demonów w Ew. Mateusza 10.25) oraz "Beliala", oznaczającego "niegodziwca" (2 Koryntian 6.15).

Szatan powiedział więcej kłamstw większej ilości ludzi (i nawet aniołom) niż jakiekolwiek inne istnienie, które kiedykolwiek istniało. Jego sukces zależy od ludzi, którzy uwierzą w jego kłamstwa. Używa wszystkiego, od „małych białych kłamstw” po gigantyczne, rażące nieprawdy, aby oszukać ludzi. Adolf Hitler, człowiek który nauczył się efektywnie kłamać, powiedział kiedyś, „Jeśli powiesz wystarczająco duże kłamstwo i będziesz je powtarzać wystarczająco często, uwierzą w to”.

Czy kłamstwo jest małe czy duże nie jest tutaj kwestią. Kłamstwa są od diabła. Jeśli skłamałeś chociaż raz, wówczas jeśli nie odpokutujesz, nie wejdziesz do nieba. Biblia naucza, że udziałem "wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga" (Ks. Objawienia 21.8). Ks. Przyp. Salomona 19.9 również naucza, że każdy kto kłamie zostanie skarcony.

Unikaj tego przeznaczenia poprzez posłuszeństwo Ew. Marka 1.15: "upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." Jezus jest prawdą (Ew. Jana 14.6) i On nigdy Ciebie nie oszuka. Ci, którzy z wiarą przychodzą do Jezusa odnajdą "prawdę, a prawda was wyswobodzi" (Ew. Jana 8.32).

© Copyright Got Questions Ministries