www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co wydarzyło się w Ogrodzie Getsemane?

Odpowiedź:
Ogród Getsemane, miejsce którego nazwa dokładnie oznacza "prasa do oleju", znajduje się na zboczu Góry Oliwnej po drugiej stronie doliny Cedron od Jerozolimy. Ogród starożytnych drzewek oliwnych istnieje tam po dziś dzień. Jezus często udawał się do Getsemane ze swoimi uczniami na modlitwę (Ew. Jana 18.2). Najsławniejsze wydarzenia w Getsemane nastąpiły w noc poprzedzającą jego ukrzyżowanie, gdy Jezus został zdradzony. Każdy z autorów ewangelii opisał wydarzenia tej nocy z drobnymi różnicami, zatem czytanie czterech relacji (Ew. Mateusza 26.36-56; Ew. Marka 14.32-52; Ew. Łukasza 22.39-53; Ew. Jana 18.1-11) przekaże dokładny obraz tej doniosłej nocy w całości.

Gdy wieczór się rozpoczął, po tym jak Jezus wraz ze swoimi uczniami świętowali Paschę, przyszli do ogrodu. W którymś momencie, Jezus zabrał trzech z nich- Piotra, Jakuba i Jana- na oddzielne miejsce, z dala od innych. Tutaj Jezus poprosił ich, aby czuwali wraz z nim i modlili się, aby nie popadli w pokuszenie (Ew. Mateusza 26.41), ale oni zasnęli. Dwukrotnie, Jezus musiał ich budzić i przypominać im, aby modlili się, aby nie popadli w pokuszenie. To było szczególnie przejmujące, ponieważ Piotr później rzeczywiście popadł w pokuszenie tej nocy, gdy trzykrotnie wyparł się znajomości Jezusa. Jezus odszedł troszkę dalej od nich, aby się modlić i dwukrotnie prosił Ojca, aby odsunął kielich goryczy, który miał wypić, ale za każdym razem poddawał się woli Ojca. Wyznał: "Smutna jest moja dusza aż do śmierci" (Ew. Mateusza 26.38), lecz Bóg posłał swojego anioła z nieba, aby go wzmocnić (Ew. Łukasza 22.43).

Po tym, Judasz Iskariota, zdrajca, przybył z "wielką zgrają" żołnierzy, kapłanów, faryzeuszy i sług, aby aresztować Jezusa. Judasz ujawnił go poprzez wcześniej ustalony znak, pocałował Jezusa. Próbując obronić Jezusa, Piotr wziął miecz i zaatakował człowieka zwanego Malchus, sługę najwyższego kapłana, odcinając mu uchu. Jezus napomniał Piotra i dokonał cudu uleczenia jego ucha. Zadziwiające jest to, że fakt bycia naocznymi świadkami tego niesamowitego cudu uzdrowienia, nie miał wpływu na ten tłum. Ani też nie byli wstrząśnięci Jego niesamowitym pokazem mocy, jak opisano w Ew. Jana 18: 5-6, gdzie albo z powodu majestatu Jego wyglądu, albo z mocy Jego słów, albo z obu tych powodów, stali się niczym martwi ludzie, upadający na ziemię. Niemniej jednak aresztowali Go i zabrali do Poncjusza Piłata, podczas gdy uczniowie rozproszyli się w obawie o swoje życie.

Wydarzenia, które miały miejsce w Ogrodzie Getsemane odbijały się echem na przestrzeni wieków. Pasja, jaką Jezus okazał tej doniosłej nocy, była od wieków przedstawiana w muzyce, książkach i filmach. Od XVI w., gdy Bach napisał swoje dwa wspaniałe oratoria w oparciu o relacje z Ew. Mateusza oraz Ew. Jana, aż do czasów obecnych przy produkcji filmu Pasja [film reż. Mela Gibsona z 2004 r.- wyjaśnienie od tłumacza], historia tej niezwykłej nocy była opowiadana wielokrotnie. Nawet nasz język zmienił się pod wpływem tych wydarzeń, dając nam takie wyrażenia jak to "kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie" (Ew. Mateusza 26.52); "duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe" (Ew. Marka 14.38); oraz "pocić się krwią" (Ew. Łukasza 22.44). Oczywiście, najważniejszym wpływem tej nocy była gotowość naszego Zbawiciela by umrzeć na krzyżu w nasze miejsce, aby zapłacić karę za nasze grzechy. Bóg "tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5.21). To jest ewangelia Jezusa Chrystusa.