www.gotquestions.org/PolskiCo Biblia mówi o męstwie/ byciu odważnym?

Odpowiedź:
Odwaga to psychiczna lub moralna siła do stawienia czoła niebezpieczeństwu, strachowi lub trudnościom. W całym Piśmie Świętym Bóg zachęca swój lud do bycia odważnym, ponieważ On jest z nimi (Ks. Izajasza 41.13; Ew. Łukasza 12.7; Ks. Objawienia 2.10). Polecenie, byśmy byli odważni lub mężni, zwykle towarzyszyło poleceniu, które wydawało się niewykonalne, co wskazuje, że Bóg wie, jak słabi często się czujemy, gdy wyzwanie jest wielkie.

Niektórzy ludzie z natury są ryzykantami. Odwaga przychodzi im z łatwością przez większość czasu, ale nawet odważni mają obszary, w których czują się bezradni. Inni z kolei drżą przy najmniejszym zagrożeniu. Pismo Święte nakazuje nam się nie bać (Ks. Izajasza 41.10; 43.5; Ew. Łukasza 12.7), ale Bóg wie, jacy jesteśmy (Psalm 103.14), więc daje nam powody, by być odważnymi. Możemy przypominać sobie o tych powodach za każdym razem, gdy zostaniemy wezwani do odważnego stawienia czoła sytuacji:

1. Bóg jest z nami. W Ks. Jozuego 1.1-9 Bóg daje nam pierwszy powód do odwagi. Wybrał Jozuego na następcę Mojżesza, a zadanie było przytłaczające. To Jozue, a nie Mojżesz, miał poprowadzić Izraelitów do Ziemi Obiecanej i wypędzić jej pogańskich mieszkańców. Trzykrotnie w tym fragmencie Pan nakazuje Jozuemu "być silnym i odważnym". Bóg wiedział, z jakimi wyzwaniami Jozue będzie musiał się zmierzyć i jak groźny będzie wróg. Ale ponieważ Pan szedł z dziećmi Izraela, Jozue mógł iść naprzód z ufnością. Nie był sam. Ludzie nie musieli walczyć w tej przytłaczającej bitwie na własną rękę. Bóg będzie walczył za nich (2 Ks. Mojżeszowa 14.14; 5 Ks. Mojżeszowa 1.30).

2. Doświadczenia z przeszłości. Dawid, jako młody pasterz (1 Ks. Samuela 17.12-15), jest przykładem odwagi opartej na doświadczeniu z Panem. Zgłosił się na ochotnika, by stawić czoła olbrzymowi Goliatowi, ponieważ doświadczył wcześniej, że Pan go wybawił. Jego odpowiedź na niedowierzanie króla Saula brzmiała: "Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka" (1 Ks. Samuela 17.37; tłum. Biblia Warszawska). Dawid odważnie stanął naprzeciw drwiącego olbrzyma, pewny, że ponieważ stał w mocy Pana, odniesie zwycięstwo. Odpowiedział na wyzwanie Goliata tymi odważnymi słowami: "Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci głowę, i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej, i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze" (1 Ks. Samuela 17.45-47; tłum. Biblia Warszawska). Odwaga Dawida nie była motywowana arogancją czy autopromocją, ale przekonaniem, że stawką był Boży honor. Ktoś musiał coś zrobić z bluźnierstwem olbrzyma.

3. Boże plany nigdy nie zawiodą. Ks. Izajasza 46.9-11 zapewnia nas, że bez względu na to, co wydaje się dziać w naszym świecie, Bóg nadal sprawuje kontrolę. Możemy napotkać groźne okoliczności, ale Bóg się nie zniechęca. On działa za kulisami, aby zrealizować swoje dobre plany. Możemy być odważni, gdy otrzymujemy wyniki badań laboratoryjnych, zawiadomienie o zwolnieniu lub wezwanie do sądu, jeśli pragniemy Bożych celów w naszym życiu. Możemy wiedzieć, że On współdziała we wszystkim dla naszego dobra, a ta wiedza czyni nas odważnymi (Rzymian 8.28).

Odwaga nie jest zewnętrzną brawurą. Odwaga to działanie na przekór strachowi; to obawa przed zrobieniem czegoś i zrobienie tego mimo wszystko. Świat dostarcza nam wielu okazji, by się bać. Wiele z tych lęków stanowi realne zagrożenie dla naszego życia i naszych rodzin. Nie jest źle się bać; źle jest pozwolić strachowi rządzić naszymi decyzjami. I tu właśnie pojawia się odwaga. Jesteśmy odważni, gdy przypominamy sobie o wszystkich Bożych obietnicach i podążamy w kierunku, w którym On nas prowadzi (Filipian 3.14). Wybór posłuszeństwa Chrystusowi we wszystkim, bez względu na osobiste koszty, jest ostatecznym aktem odwagi (Ew. Łukasza 9.23).