www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia?

Odpowiedź:
Wielu ludzi błędnie rozumie, jakie naprawdę jest Niebo. 21 - 22 rozdziały Apokalipsy ukazują nam nam szczegółowy obraz Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Po czasach ostatecznych dzisiejsze Niebo i Ziemia zostaną zniszczone i zastąpione przez Nowe Niebo i Nową Ziemię. Wieczne miejsce zamieszkania ludzi wierzących to Nowa Ziemia. Nowa Ziemia to „ Niebo”, w którym spędzimy wieczność. To jest właśnie Nowa Ziemia, na której powstanie niebiańskie miasto, Nowe Jeruzalem. Będzie to na Nowej Ziemi, gdzie będą perłowe bramy i złote ulice.

Niebo – Nowa Ziemia – jest prawdziwym miejscem, gdzie będziemy mieszkali mając pełne chwały fizyczne ciała ( zobacz 1 List św. Pawła do Koryntian 15:35 - 58). Twierdzenie, że Niebo znajduje się „w chmurach” jest niebiblijne. Sądzenie, że będziemy „duchami pływającymi po Niebie” jest również niebiblijne. Niebo, w którym będą żyli wierzący, będzie nową i doskonałą planetą, na której będziemy mieszkali. Nowa Ziemia będzie wolna od grzechu, zła, chorób, cierpienia i śmierci. Będzie ona prawdopodobnie bardzo podobna do naszej dzisiejszej Ziemi, a być może nawet będzie stworzona z niej – ale nie będzie na niej przekleństwa grzechu.

A co z Nowymi Niebiosami? Ważne jest, byśmy pamiętali, że w starożytnym umyśle pojęcie „nieba” odnosiło się do nieba i przestrzeni kosmicznej, jak również do królestwa, w którym mieszka Bóg. Zatem kiedy Apokalipsa 21: 1 mówi o Nowych Niebiosach, prawdopodobnie wskazuje, że cały wszechświat będzie na nowo stworzony, powstanie więc Nowa Ziemia, nowe niebo, nowy kosmos. Wydaje się, że „Niebo” stworzone przez Boga zostanie również stworzone na nowo, aby dać wszystkiemu we wszechświecie „nowy początek”, zarówno fizyczny, jak i duchowy. Czy będziemy mogli wchodzić do Nowego Nieba w wieczności? Jest to możliwe... ale będziemy musieli poczekać, aby się dowiedzieć! Obyśmy wszyscy pozwalali Słowu Bożemu, by kształtowało nasze zrozumienie tego, czym jest Niebo!

© Copyright Got Questions Ministries