www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia na temat niesprawiedliwości?

Odpowiedź:
Biblia ma wiele do powiedzenia na temat niesprawiedliwości. Wiemy, że Bóg działa na rzecz sprawiedliwości; wiemy, że sprzeciwia się niesprawiedliwości, nawet w najbardziej podstawowych przejawach. Pisarz Ks. Przyp. Salomona wspomina o tym: "Dwojakie odważniki są ohydą dla Pana, a fałszywe wagi to rzecz niedobra" (Ks. Przyp. Salomona 20.23). Sprawiedliwość stanowi fundament Bożego tronu (Psalm 89.14), Bóg nie pochwala stronniczości, niezależnie od tego czy mówimy o źle skalibrowanej wadze czy niesprawiedliwym systemie prawnym (3 Ks. Mojżeszowa 19.15; Jakuba 2.8-9). Istnieje wiele innych wersetów, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, które przekazują nam koncepcję Bożego wstrętu wobec niesprawiedliwości (2 Ks. Kronik 19.7; Ks. Joba 6.29; 11.14; Ks. Przyp. Salomona 16.8; Ks. Ezechiela 18.24; Rzymian 9.14).

Izajasz żył w czasie, gdy Juda walczyła pod ciężarem niesprawiedliwości: "Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany; widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa" (Ks. Izajasza 59.14-15). Boże przesłanie dla nich było proste: "Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!" (Ks. Izajasza 1.17). Później Bóg mówi im "wypuszcza na wolność uciśnionych" (Ks. Izajasza 58.6; por. Psalm 82.3), wskazując, że niesprawiedliwość jest formą związania i opresji.

W Księdze Jakuba, wnikamy głębiej w serce Boga odnośnie niesprawiedliwości. Bóg nie jest małostkowy czy obsesyjny. On nie ceni sprawiedliwości tylko ze względu na porządek. Jest w tym głębsza prawda. W 2 rozdziale listu Jakuba widzimy dyskusję na temat podziałów. Jakub mówi do grupy wierzących, którzy osądzają ludzi w swoich społecznościach zgodnie z ich statusem społecznym. W sercu ludzkim niesprawiedliwość jest oznaką podziału, osądzania i braku miłości. Gdy walczymy o to, aby być sprawiedliwym dzięki naszym standardom, nieuchronnie zapominamy o Bożych miarach: doskonałości. Wszystko poniżej doskonałości dla Boga jest skalą pozbawioną równowagi.

Każdy człowiek- ze względu na upadek- jest niesprawiedliwy. Czynimy wiele niestosownych rzeczy. Popełniamy błędy, wybuchamy gniewem, robimy i mówimy rzeczy, które są całkowicie sprzeczne. Jak mówi Jakub, "Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy" (Jakuba 3.2). Niesprawiedliwość przenika nasze życie, gdy sądzimy niesprawiedliwie lub traktujemy innych według innych standardów aniżeli gotowi jesteśmy sami przyjąć.

Jedynym sposobem, aby rzeczywiście uniknąć niesprawiedliwości jest po pierwsze przyjąć, że Bóg jest doskonale sprawiedliwy i że ludzie są z natury niesprawiedliwi, np. o wiele mniej doskonali, a później przyjąć sprawiedliwość Bożą (1 Jana 1.5-9). Dopiero gdy nie martwimy się już o to, aby uczynić siebie sprawiedliwym, możemy zaufać Jedynemu, który usprawiedliwia bezbożnego (Rzymian 4.5). Później, jako dzieci Boże, możemy lepiej/ dokładniej zwalczać niesprawiedliwość wokół nas z postawą miłosierdzia (Ks. Michasza 6.8; Jakuba 1.27).

Jezus jest całkowicie sprawiedliwy; nie ma w nim w ogóle niesprawiedliwości. Ze względu na jego doskonałość, Jezus zapewnia nam prawdziwą sprawiedliwość. W rzeczywistości, "Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi" (Ew. Jana 5.22). Wyczekujemy czasu, gdy prawość i sprawiedliwość będą porządkiem dnia codziennego, a niesprawiedliwość zostanie zniszczona: "Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów" (Ks. Izajasza 9.6).

© Copyright Got Questions Ministries