www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu powstaje tak wiele niejasności odnośnie nauczania Biblii?

Odpowiedź:
Bóg dał nam Biblię, aby nas nauczać o sobie i o jego woli, a skoro Bóg nie jest Bogiem niejasności czy bałaganu (1 Koryntian 14.33), to całe zamieszanie musi pochodzić raczej od destrukcyjnych sił tego świata, cielesności i złego. „Świat” to pozbawiony Boga, bezbożny system, a ludzie w nim żyjący nie rozumieją lub nie dbają o to, co mówi Słowo Boże; „ciało” to grzeszną naturą chrześcijan, która zatruwa ich wzrost duchowy; a „zły” odnosi się do szatana i jego demonów, którzy przeinaczają Boże Słowo, często podszywają się pod aniołów światła (2 Koryntian 11.14-15).

Każda z tych sił może działać w pojedynkę lub razem, aby wprowadzić ludzi w błąd odnośnie Bożego Słowa. Niestety, zamieszanie dotyczące Biblii może doprowadzić do fałszywej nadziei zbawienia. Szatan kusząc Jezusa na pustyni nadużywał Słowa Bożego (Ew. Mateusza 4.1-11). Teraz nadal używa tej samej taktyki, nadużywa i przeinacza prawdę płynącą z Pisma Świętego. Szatan jest w tym bardzo przebiegły, na tyle by móc doprowadzić człowieka do upadku.

Niekiedy zamieszanie (nieścisłość) w kwestii nauczania Biblii wypływa z bardzo niedokładnego jej tłumaczenia. Częściej jednak niejasność wynika z niedokładnego studiowania Biblii przez ludzi wierzących oraz nauk rozsiewanych przez fałszywych kaznodziejów, nauczycieli i pisarzy (2 Koryntian 11.12-13). Ci fałszywi prorocy korzystają nawet z dobrych tłumaczeń, ale przez swoją ignorancję czy styl interpretacji, zmieniają lub zniekształcają Słowo Boże, aby w ten sposób propagować ich własne plany lub odwołać się do sposobu myślenia z tego „świata”. Zamiast polegać i ograniczać się jedynie do nauczania nas Słowa Bożego przez innych, powinniśmy sami je studiować i zgłębiać, polegając na prowadzeniu Ducha Świętego.

Najtragiczniejsze w swoich skutkach jest zamieszanie dotyczące prawdy ewangelii. Mimo, iż Pismo Święte naucza, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem (Ew. Jana 14.6; Dzieje Apostolskie 4.12), wielu spośród tych, którzy określają siebie chrześcijanami wierzy, że niebo można osiągnąć innymi sposobami i w innych także religiach. Prawda jest jednak taka, że prawdziwe owce znają głos Pasterza i pójdą tylko za nim (Ew. Jana 10.27). Ci, którzy nie należą do Pasterza, dlatego „zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce” (2 Tymoteusza 4.3). Bóg obdarzył nas swoim Duchem Świętym i nakazał nam, abyśmy nauczali prawd biblijnych w pokorze i cierpliwości, w czasie dogodnym i niedogodnym (2 Tymoteusza 4.2), i abyśmy mogli stanąć przed Bogiem jako wypróbowani i nienaganni pracownicy, którzy wykładają należycie słowo prawdy (2 Tymoteusza 2.15). Będziemy tak czynili dopóty, dopóki powróci nasz Pan Jezus Chrystus i położy kres wszystkim niejasnościom.

© Copyright Got Questions Ministries