www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Zostałem ochrzczony niebiblijnie. Czy powinienem być ponownie ochrzczony?

Odpowiedź:
Biblia w jasny sposób wyraża się na temat chrztu. Istnieją dwie ważne kwestie, które powinniśmy zrozumieć.

1) Chrzest należy przyjąć po tym, jak jakaś osoba przyjmie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i zawierzy Jemu w kwestii swojego zbawienia.

2) Chrztu dokonuje się przez zanurzenie. Słowo baptidzo dosłownie oznacza „zanurzać w wodzie.” Chrzest przez zanurzenie jest jedyną metodą, która w odpowiedni sposób przedstawia to, co chrzest symbolizuje- śmierć wierzącego dla świata, pogrzeb z Chrystusem i zmartwychwstanie do nowego życia (Rzymian 6.3-4).

Mając zatem te dwie kwestie na uwadze, jak powinniśmy odnieść się do osób, które zostały ochrzczone w niebiblijny sposób? Dla lepszego zrozumienia, stwórzmy dwie kategorie takich osób. Po pierwsze są ci, którzy zostali ochrzczeni zanim stali się chrześcijanami. Powszechny tego wyraz są ochrzczone niemowlęta oraz ci, którzy zostali później ochrzczeni, ale nie poznali prawdziwie Jezusa jako swojego Zbawiciela- zanim przyjęli chrzest. W takich przypadkach owszem, osoba powinna być ponownie ochrzczona. Pamiętajmy jednak, że Biblia naucza, iż chrzest występuje po doświadczeniu duchowego odrodzenia. Symbolizm chrztu zostaje utracony, gdy osoba prawdziwie nie doświadczyła zbawienia z wiary w Jezusa Chrystusa.

W drugiej grupie są ci, którzy zostali ochrzczeni po tym, jak uwierzyli prawdziwie w Chrystusa, ale przyjęli chrzest inną metodą aniżeli zanurzenie. Ta kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. Można by podważać to, czy taka osoba prawdziwie otrzymała chrzest. Jeśli było to poprzez pokropienie czy polanie wodą, to nie wypełnia to podstawowej definicji baptidzo „zanurzenia.” Biblia jednak nigdzie nie podaje konkretnie przypadku kogoś, kto został „baptidzo” bez zanurzenia. Zatem kwestia powinna być rozstrzygnięta według indywidualnych przekonań. Wierzący, który został ochrzczony w sposób niebiblijny powinien pytać Pana o mądrość w tej sprawie (Jakuba 1.5). Jeśli sumienie wierzącego nie jest pewne (nie ma w tym pokoju), najlepiej byłoby przyjąć chrzest ponownie, zgodnie z zasadami biblijnymi, aby uwolnić sumienie (Rzymian 14.23).

© Copyright Got Questions Ministries