www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Słowo Boże nie wraca puste?

Odpowiedź:
Ks. Izajasza 55.10-11 mówi, "Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba [...] tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem." Słowo puste oznacza "bezowocne". Przypomnienie z wersetu 11 wyjaśnia co to znaczy, że "nie wraca puste", mówiąc, że Słowo Boże "spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem."

Deszcz i śnieg są częścią cyklicznego obiegu wody. Opady spadają na ziemię i przynoszą wielkie korzyści we wzroście plonów, odświeżeniu dusz i podtrzymaniu życia. Deszcz i śnieg pochodzą z góry i nie wracają z powrotem do góry bez wypełnienia swojego celu. Bóg porównuje Swoje Słowo do deszczu i śniegu, ponieważ, podobnie jak opady, Słowo Boże zawsze wypełnia Jego dobre cele.

Gdy Bóg mówi, że Jego Słowo nie powróci do Niego puste, możemy wiedzieć, że ma intencje dla Swojego Słowa. Słowo Boże jest z góry. On "tchnął" na nas swoje słowa, i zostały spisane w Biblii (2 Tymoteusza 3.16). Każde słowo, które przekazał ludzkości jest celowe i zostało dane z jakiegoś powodu. Podobnie jak deszcz i śnieg, słowa Boże dają życie (Ew. Jana 6.63) i wydają dobry owoc w naszym życiu. Poprzez Jego Słowo, wiemy, że Bóg nas kocha i że Jezus umarł, aby nas uwolnić od grzechu i śmierci; uczymy się również tego jak żyć w świetle tych prawd.

Gdy Bóg mówi, że Jego Słowo nie powróci do niego puste, jesteśmy zachęceni do trwania w Jego Słowie, pozwalając mu wnikać do naszego życia, przenikać/ przesiąkać jak ziemia wchłania deszcz i śnieg. Prawda nie powróci pusta gdyż nasze serca są przemienione. Słowo Boże napomina nas i koryguje, gdy się mylimy i uczy nas pobożnego życia (2 Tymoteusza 3.16-17). Jego Słowo jest światłem prowadzącym nas w tym ciemnym świecie (Psalm 119.105). Dotyczy każdego palącego i praktycznego problemu. Słowo Boże zawsze wykona to czego On pragnie, czy jest to nauczania, korygowanie, trenowanie, prowadzenie nas do Niego, odsłanianie naszego grzechu czy jakaś inna dobra i pożyteczna rzecz.

Gdy Bóg mówi, że Jego Słowo nie powróci do Niego puste, rozumiemy, że Bóg jest suwerenny. Obietnica jest taka, że Słowo Boże wykona to co On chce, niekoniecznie to co my chcemy. Możemy dzielić się Słowem mając na celu zmianę czyjegoś myślenia- a umysł człowieka się nie zmienia. Czy Słowo Boże było puste? Nie, ale nasze osobiste cele mogą być różne od Bożych. Jak wiatr, który "wieje dokąd chce", Duch Święty porusza się w tajemniczy sposób (Ew. Jana 3.8). I Bóg może użyć Swojego Słowa w zaskakujący sposób, w nieoczekiwanym czasie i w zaskakujących osobach. Nie możemy dokładnie przewidzieć jak Bóg wykorzysta Swoje Słowo, tak jak meteorolodzy nie mogą przewidzieć z pewnością opadów deszczu czy śniegu.

Słowo Boże nie powróci puste. Jest zbyt potężne. Gdy Bóg powiedział, "Niech się stanie światłość", natychmiastowym efektem było to, że "stała się światłość" (1 Ks. Mojżeszowa 1.3). Gdy Jezus powiedział, "Umilknij! Ucisz się!", wiatr ucichł i morze się uspokoiło (Ew. Marka 4.39). Słowo Boże zawsze odniesie zamierzony sukces; Boża wola zwycięży i ci, którzy otrzymają Jego Słowo również będą zwycięzcami (1 Jana 5.4).

© Copyright Got Questions Ministries