www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Jezus miał na myśli mówiąc, że „Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”?

Odpowiedź:
Ten cytat Jezusa pojawił się w Ew. Mateusza 24.34; Ew. Marka 13.30 oraz Ew. Łukasza 21.32 i odnosi się do czasów ostatecznych. Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.” Kluczem w zrozumienie słów Jezusa jest poznanie kontekstu; zatem musimy zrozumieć przesłanie wersetów znajdujących się w pobliżu wersetu 34, a szczególnie te, które go poprzedzają. W Ew. Mateusza 24.4-31 Jezus mówi o przyszłych wydarzeniach. Pokolenie, do którego odnoszą się słowa Jezusa dotyczy tych ludzi, którzy nie przeminą do czasu jego powtórnego przyjścia. Jezus powiedział ludziom, żyjącym w czasie jego misji na ziemi, że jego królestwo zostanie im zabrane (Ew. Mateusza 21.43). Zatem rozdziały 24 i 25 Ew. Mateusza są stwierdzeniami mówiącymi o przyszłości. Słowo „pokolenie” odnosi się do ludzi żyjących w przyszłości, która opisana jest w Ew. Mateusza 24-25.

Inną możliwością jest to, że Jezus podawał proroctwo z „podwójnym wypełnieniem.” Niektóre rzeczy jakie przepowiadał miały się wydarzyć za czasów pokolenia do którego przemawiał, a inne mogły się wypełnić gdy Rzymianie zniszczyli Jerozolimę w 70 r. po Chr. Inny jednak aspekt proroctwa Jezusa nie pojawił się np. w Ew. Mateusza 24.29-31. Problem takiego podejścia nie współgra ze stwierdzeniem Jezusa, że „wszystko stanie się” za czasów tego „pokolenia.” Zatem najlepiej jest rozumieć „to pokolenie” jako stwierdzenie odnoszące się do pokolenia żyjącego w czasach gdy nastąpi koniec wieków.

Jezus mówi, że gdy wydarzenia dotyczące końca wieków się rozpoczną będą przebiegały bardzo szybko. Ta koncepcja pojawia się w wielu fragmentach Pisma Świętego (Ew. Mateusza 24.22; Ew. Marka 13.20; Księga Objawienia 3.11; 22.7, 12,20).

© Copyright Got Questions Ministries