www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Bóg nie chce aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy przyszli do upamiętania? Jakie jest znaczenie fragmentu z 2 Piotra 3.9?

Odpowiedź:
Zawsze ważne jest to, aby studiować wersety biblijne w kontekście, a jest to szczególnie ważne odnośnie 2 Piotra 3.9, gdzie czytamy, "Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania." Druga część wersetu, "bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania" jest często używana, aby argumentować przeciwko doktrynie wybrania.

Kontekst 2 Piotra 3:9 to opis szyderców, którzy wątpią w to, że Jezus powróci, by sądzić świat ogniem (2 Piotra 3.3-7). Szydercy kpią, "Gdzież jest przyobiecane przyjście jego?" (werset 4). W wersetach 5-6, Piotr przypomina swoim czytelnikom, że Bóg przedtem zniszczył świat zsyłając powódź za czasów Noego. W wersecie 7 Piotr informuje swoich czytelników, że obecne niebo i ziemia zostaną strawione przez ogień. Piotr później odpowiada na pytanie, o którym wiedział, że czytelnikom chodziło, a mianowicie, "Co Bogu zajmuje tak długo?" W wersecie 8 Piotr mówi swoim czytelnikom, że Bóg jest ponad i poza ograniczeniami czasu. Może się wydawać, że czekamy tak długo, ale dla Boga to była tylko chwila. Później, w wersecie 9 Piotr wyjaśnia dlaczego Bóg zwlekał tak długo (w naszej perspektywie czasu). To Boże miłosierdzie sprawia, że zwleka ze swoim sądem. Bóg czeka, aby obdarzyć większą ilość ludzi szansą na odwrócenie się od grzechów. Później, w kolejnych wersetach, Piotr zachęca swoich czytelników, aby prowadzili święte życie w oczekiwaniu na fakt, że Jezus pewnego dnia powróci.

Kontekst 2 listu Piotra 3.9 mówi, że Bóg zwleka z nadejściem swojego sądu, aby dać ludziom kolejne okazje do odwrócenia się od grzechu. W żadnym sensie 2 Piotra 3:9 nie zaprzecza idei, że Bóg wybiera pewnych ludzi do zbawienia. Po pierwsze w kontekście tego fragmentu, kwestia elekcji (wyboru) w ogóle nie jest poruszana. Po drugie, aby interpretować stwierdzenie, że "nie chce, aby ktokolwiek zginął" jako "aby wszyscy przyszli do upamiętania" skutkuje w fałszywej doktrynie uniwersalizmu. Ale Bóg może "nie chcieć" aby ktokolwiek zginął i nadal wybrać niektórych do zbawienia. Nie ma w tym nic niestosownego. Bóg nie chciał, aby grzech wszedł na świat przez upadek Adama i Ewy, a jednak przyzwolił na to. W rzeczywistości, było to częścią Jego suwerennego planu. Bóg nie chciał, aby Jego jedyny Syn został zdradzony, brutalnie pobity i zamordowany, a jednak na to pozwolił. To także, było częścią Bożego, suwerennego planu.

W taki sam sposób Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. On pragnie, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Równocześnie, Bóg rozpoznaje, że nie wszyscy przyjdą do upamiętania. Nie ulega wątpliwości, że wielu zginie (Ew. Mateusza 7.13-14). Zamiast traktować ten fragment jako sprzeczność z 2 Piotra 3.9, Boże wybranie i pociągnięcie niektórych do zbawienia jest dowodem na to, że On naprawdę nie pragnie, aby ludzie ginęli. Gdyby nie wybranie i efektywne powołanie Boże, każdy by zginął (Ew. Jana 6.44; Rzymian 8.29-30).

© Copyright Got Questions Ministries