www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakiego rodzaju modlitwy powinniśmy zanosić za niewierzących?

Odpowiedź:
Możemy nauczyć się tego, jak modlić się o niewierzących wzorując się na modlitwach jakie zanosił Jezus. Ew. Jana 17 jest najdłuższą zapisaną modlitwą Jezusa i pokazuje nam jak się modlił. Werset 3 mówi, "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś." On modlił się, aby ludzie poznali Boga Ojca. I sposób w jaki mogli poznać Boga to poprzez Syna Chrystusa (Ew. Jana 14.6; 3.15-18). Jeśli to było pragnieniem Jezusa, wiemy, że słuszne jest, gdy modlimy się podobnie. Jakakolwiek modlitwa, która zgodna jest z wolą Boga jest efektywną modlitwą (1 Jana 5.14; Jakuba 5.16).

2 Piotra 3.9 również daje nam wgląd w serce Boga wobec niewierzących. Mówi, "Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania." Nie jest to Bożym pragnieniem, aby ktokolwiek spędził wieczność z dala od jego obecności (Rzymian 6.23). Gdy modlimy się o pokutę w życiu niewierzących, jesteśmy w zgodzie z Bogiem. Możemy się również modlić o możliwości, aby być rękami i nogami Jezusa, by ludzie mogli poznać jego dobroć (Galacjan 6.10; Kolosan 4.5; Efezjan 5.15-16). Możemy modlić się o odwagę, jak czynili apostołowie, aby korzystać z tych okazji, które stwarza dla nas Bóg (Dzieje Apostolskie 4.13, 29; Efezjan 6.19).

Możemy również modlić się o to, aby Bóg dostroił wszelkie okoliczności jakie są konieczne, aby odwrócić zatwardziałe serce i pobudzić je do pokuty. Psalm 119.67 mówi, "Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę twego słowa." Zazwyczaj potrzeba dość bolesnych okoliczności, aby przyprowadzić nas do Chrystusa. Gdy modlimy się o naszych bliskich, którzy nie znają Jezusa, kuszące jest, aby modlić się o Bożą ochronę i błogosławieństwo. Jednak, czasem konieczne jest, aby modlić się inaczej, jeśli to jest to, co zniszczy kontrolę bałwochwalstwa w ich życiu. Komfort, materializm, seksualność oraz uzależnienia są fałszywymi bogami, które trzymają niewierzących w sidłach. Modlitwa o Bożą wolę, może wymagać, abyśmy prosili go o usunięcie jego ochrony i komfortu, aby przyprowadzić ich do miejsca, gdzie będą musieli szukać Boga. Nie ma nic ważniejszego dla naszych niezbawionych bliskich aniżeli to, aby szukali i znaleźli Boga.

Modlenie się za innych podoba się Bogu (1 Tymoteusza 2.1-4). To jest jeden ze sposobów w których pokazujemy innym miłość (1 Jana 4.7). Nawet jeśli nie jesteśmy pewni jak się modlić, możemy pocieszać się obietnicą z Rzymian 8.26. Bóg wie, że nie zawsze wiemy jak się modlić. On posłał swojego Ducha Świętego, aby się za nas wstawiał, aby pragnienia naszych serc były przenoszone do sali tronowej.

© Copyright Got Questions Ministries