www.gotquestions.org/PolskiCo Biblia mówi o mocy słów?

Odpowiedź:
Słowa nie są po prostu dźwiękami wytwarzanymi przez nasze usta modelujące powietrze przechodzące przez naszą krtań. Słowa mają prawdziwą moc. Bóg powołał świat do istnienia mocą swoich słów (Hebrajczyków 11.3). Ludzie są stworzeni na obraz Boga, a nasze słowa również mają moc. Dla jasności, ludzkie słowa nie mają mocy manifestowania rzeczywistości. Ale nasze słowa to coś więcej niż tylko przekazywanie informacji; mają one wpływ na ludzi. Moc naszych słów może obciążać czyjegoś ducha, a nawet podsycać nienawiść i przemoc. Słowa mogą zaostrzać rany i zadawać je bezpośrednio. Z drugiej strony, słowa mogą budować i przynosić życie (Ks. Przyp. Salomona 18.21; Efezjan 4.29; Rzymian 10.14-15). Spośród wszystkich stworzeń na tej planecie tylko ludzie mają zdolność komunikowania się za pomocą słowa mówionego. Moc używania słów jest wyjątkowym i potężnym darem od Boga.

Nasze słowa mają moc niszczenia i moc budowania (Ks. Przyp. Salomona 12.6). Autor Ks. Przyp. Salomona mówi nam: "Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu" (Ks. Przyp. Salomona 18.21; tłum. Biblia Warszawska). Czy używamy słów, by budować ludzi, czy ich niszczyć? Czy są one przepełnione nienawiścią czy miłością, goryczą czy błogosławieństwem, narzekaniem czy komplementami, pożądaniem czy miłością, zwycięstwem czy porażką? Słowa są narzędziami, które mogą uczynić życie lepszym, ale każde narzędzie może być niewłaściwie użyte.

Słowa są tak ważne, że zdamy sprawę z tego, co mówimy, gdy staniemy przed Panem Jezusem Chrystusem. Jezus powiedział: "A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Ew. Mateusza 12.36-37).

Apostoł Paweł napisał: "Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają." (Efezjan 4.29). Greckie słowo przetłumaczone jako "nieprzyzwoite" oznacza "zgniłe" lub "obrzydliwe" i pierwotnie odnosiło się do zgniłych owoców i warzyw. Wulgarny humor, sprośne żarty i słownictwo pełne obelg nie przystoją w życiu odrodzonego chrześcijanina. Zamiast tego, nasza mowa powinna charakteryzować się słowami, które są "tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają" (por. Kolosan 3.16; 4.6). Pomocne, budujące, zaspokajające potrzeby i przynoszące korzyść - oto nasze cele dla słów, których używamy.

Istnieje niezwykła zbieżność między Efezjan 4.25 - kłamstwo; Efezjan 4.28 - kradzież; i Efezjan 4.29 - niezdrowa mowa. W każdym przypadku Paweł zachęca nas do bycia błogosławieństwem dla tych, z którymi mamy codzienny kontakt. Zamiast kłamać, mamy mówić prawdę; zamiast kraść, mamy uczciwie pracować; zamiast deprawować mową, mamy budować. Każdy grzech musi być zastąpiony czymś zdrowym. Jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy naśladować przykład Jezusa, którego słowa były tak pełne łaski, że zdumiewały tłumy (Ew. Łukasza 4.22).

Jezus przypomina nam, że słowa, które wypowiadamy, są w rzeczywistości wyrazem naszych serc (Ew. Mateusza 12.34-35). Kiedy ktoś staje się chrześcijaninem, oczekuje się, że nastąpi zmiana sposobu mówienia, ponieważ życie dla Chrystusa zmienia dobór słów. Usta grzesznika pełne są "przekleństwa i gorzkości" (Rzymian 3.14); ale kiedy oddajemy nasze życie Chrystusowi, z radością wyznajemy, że "Jezus jest Panem" (Rzymian 10.9-10). Usta potępionego grzesznika milkną przed tronem Boga (Rzymian 3.19), ale usta wierzącego otwierają się, by chwalić i wysławiać Boga (Rzymian 15.6).

Chrześcijanie to ci, których serca zostały przemienione mocą Bożą, co znajduje odzwierciedlenie w naszych słowach. Pamiętajmy, że zanim zostaliśmy zbawieni, byliśmy duchowo martwi (Efezjan 2.1-3). Paweł opisuje tych, którzy są martwi w grzechu: "Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami" (Rzymian 3.13). Nasze słowa są pełne błogosławieństwa, gdy serce jest pełne błogosławieństwa. Tak więc, jeśli wypełnimy nasze serca miłością Chrystusa, z naszych ust może wydobywać się tylko prawda i czystość.

Piotr mówi nam: "Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem" (1 Piotra 3.15-16a). Niech moc naszych słów będzie używana przez Boga do manifestowania mocy naszej wiary. Bądźmy przygotowani, by podać powód, dla którego kochamy Pana - w każdej chwili, każdemu. Nasze słowa powinny demonstrować moc Bożej łaski i zamieszkiwanie Ducha Świętego w naszym życiu. Niech Bóg uzdolni nas do używania naszych słów jako narzędzia Jego miłości i zbawczej łaski.