www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest miłość eros?

Odpowiedź:
Język grecki używa różnych słów opisujących szeroki zakres znaczeniowy słowa "miłość". Jednym z tych słów jest eros, jest to słowo, które wyraża miłość seksualną czy uczucie pobudzenia, które występuje pomiędzy dwojgiem osób pociągających się w sposób fizyczny. W czasach Nowego Testamentu, znaczenie tego słowa zostało tak zdeprawowane, że nie występuje ani razu w całym Nowym Testamencie.

Innym greckim słowem opisującym miłość jest fileo. Słowo to wyraża ciepłe uczucia dzielone w rodzinie czy wśród przyjaciół. Natomiast eros jest bardziej związane z libido, fileo bardziej wskazuje na emocje czy serce (mówiąc metaforycznie). Czujemy miłość względem naszych przyjaciół i rodziny, oczywiście nie w sensie miłości eros, ale miłość, która motywuje nas aby traktować ich w sposób uprzejmy i pomagać osiągnąć sukces. Jednakże fileo nie jest uczuciem pomiędzy osobami, które są do siebie wrogo usposobione. Możemy odczuwać miłość fileo w stosunku do przyjaciół i rodziny, jednak nie w stosunku do osób, których nie lubimy czy nienawidzimy.

Odmiennym względem tych dwóch słów opisujących miłość jest greckie słowo agapao, zwykle definiowane jako "miłość poświęcająca siebie samego/ miłość ofiarnicza". Jest to miłość, która prowadzi ludzi do działania i szuka dobra innych, niezależnie od osobistych kosztów. Mówiąc biblijnie, agapao jest miłością, którą okazał nam Bóg przez wysłanie swojego Syna, Jezusa na śmierć za nasze grzechy. Jest to miłość, która skupia się na woli, nie na emocjach czy libido. Jest to miłość, którą Jezus nakazał okazywać swoim uczniom względem ich wrogów (Łukasza 6,35). Eros i fileo nie odnoszą się do ludzi, którzy nas nienawidzą i życzą źle; agapao natomiast tak. W Rzymian 5,8 Apostoł Paweł mówi, że boża miłość do jego ludzi objawiła się w tym, że "kiedy byliśmy grzesznikami (czy wrogami), Chrystus za nas umarł".

Zatem przechodząc od ogółu do szczegółu możemy wyróżnić miłość eros, fileo i agapao. Nie oznacza to, że degradujemy eros do poziomu grzechu i czegoś nieczystego. Miłość seksualna nie jest nieczysta czy zła. Raczej jest darem od Boga dla małżeństw, aby para małżeńska mogła wyrażać swoją miłość sobie nawzajem, wzmacniając w ten sposób więź między sobą i zapewniając przetrwanie ludzkości. Biblia poświęca jedną z ksiąg opisowi błogosławieństwa erotyzmu czy seksualnej miłości, i jest to Pieśń Nad Pieśniami Salomona. Miłość pomiędzy małżonkiem a żoną powinna być również miłością erotyczną. Jednak utrzymywanie długich relacji opartych wyłącznie na miłości erotycznej jest skazane na niepowodzenie. "Dreszczyk" miłości seksualnej szybko słabnie, chyba, że występuje również miłość fileo czy agapao.

I odwrotnie, podczas gdy nie ma właściwie nic grzesznego w miłości erotycznej, to właśnie w tej sferze miłości nasza grzeszna natura najbardziej się manifestuje, ponieważ głównie skupia się na sobie, podczas gdy fileo i agapao skupia się na innych. Zastanówmy się nad tym, co Apostoł Paweł mówił do Kościoła w Kolosach: "Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem" (Kolosan 3,5). Greckie słowo opisujące "seksualną niemoralność" (porneia) obejmuje swoim znaczeniem szeroką gamę seksualnych grzechów (cudzołóstwo, nierząd, homoseksualność, bestialstwo, itp.)

Miłość erotyczna jest wspaniałą rzeczą pomiędzy mężem i żoną, niestety z powodu naszej upadłej natury, eros zbyt często staje się porneia. Gdy tak się dzieje, ludzie wykazują tendencję popadania ze skrajności w skrajność, stając się albo ascetami albo hedonistami. Asceta to osoba, która zupełnie unika miłości seksualnej, ponieważ powiązania z seksualną niemoralnością sprawiają, że jest postrzegana jako zło i z tego powodu musi być unikana. Hedonista z kolei to osoba, która postrzega miłość seksualną bez jakiejkolwiek powściągliwości jako coś zupełnie naturalnego. Jak zwykle, biblijne spojrzenie równoważy te dwie grzeszne skrajności. Bóg wysławia piękno miłości seksualnej w relacji małżeństwa heteroseksualnego: "Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico, zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością!" (Pieśń Nad Pieśniami 4,16-5,1). Jednak poza biblijnym modelem małżeństwa, eros staje się niszczącą i grzeszną miłością.
© Copyright Got Questions Ministries