www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu powinienem rozmawiać o wierze w moim miejscu pracy?

Odpowiedź:
Dla naśladowcy Chrystusa, istnieje wiele powodów dla jakich powinien być chętny dzielić się swoją wiarą we wszelkich okolicznościach. Jednak, w przypadku naszego miejsca pracy jest jeszcze jedna kwestia. Jako pracownicy zobowiązaliśmy się zapewnić naszemu pracodawcy pełne korzyści z naszych usług przez określony czas. Aby być dobrym świadectwem chrześcijanina musimy najpierw postępować zgodnie z tym zobowiązaniem. Nasze starania ewangelizacyjne nie powinny wpływać na nasze obowiązki które zobowiązaliśmy się wypełniać (1 Tesaloniczan 5.12-14). Jeśli tak się dzieje, to nasze działania zaprzeczają naszym słowom i podważają wiarygodność naszego zwiastowania. Zatem, powinniśmy być chętni do bycia najlepszymi pracownikami naszych pracodawców (Kolosan 3.23). To doda pewności naszym słowom później, kiedy będziemy dzielić się naszą wiarą.

Pośród wielu powodów do dzielenia się naszą wiarą są trzy nakazy:

1) Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus to zalecił. Pod koniec jego posługi na ziemi ze swoimi uczniami, Chrystus mógł powiedzieć cokolwiek. To, co wybrał, aby im przekazać dotyczyło tego, aby szli z jego błogosławieństwem i mocą zwiastując ewangelię, po to aby inni mogli poznać zbawczą moc i błogosławioną relację z Jezusem Chrystusem (Ew. Mateusza 28.18-20).

2) Obowiązek tego wymaga. Jeśli zostaliśmy wykupieni przez Chrystusa, to otrzymaliśmy coś, co nie należy (tylko) do nas. Bez Bożej łaski bylibyśmy straceni na wieczność. Zwykle jest tak, że większość z nas doszła do wiary i zbawienia, ponieważ ktoś się z nami podzielił ewangelią; jak więc możemy nie robić tego samego dla innych? Jezus powiedział, że tak jak darmo otrzymaliśmy, tak też darmo powinniśmy dawać (Ew. Mateusza 10.8). Bóg powierzył nam służbę, abyśmy byli jego posłańcami dla zgubionych (Dz. Apostolskie 1.8; 1 Tesaloniczan 2.4).

3) Wdzięczność do tego skłania. Postawa wdzięczności serca jest jedną z wielu rzeczy, która jest oznaką prawdziwie wierzącego w Jezusa Chrystusa. Im bardziej uczciwie zbadamy zepsucie naszych własnych serc, tym bardziej rozpoznajemy to, jak wielkiego dostąpiliśmy przebaczenia, tym bardziej jesteśmy wdzięczni Bogu za odkupienie nas. Ta wdzięczność wyraża się w tym, że jesteśmy jego dłużnikami z powodu tego co dla nas uczynił, a czego nie moglibyśmy uczynić dla siebie samych. Najlepszym sposobem, aby mu podziękować jest oddanie mu chwały za to, co dla nas uczynił i opowiadanie innym o jego wielkiej miłości i miłosierdziu.

W jaki sposób dzielimy się naszą wiarą w miejscu pracy? Po pierwsze, istnieje "ciche" świadectwo- takie, które mówi głośno bez słów. Dotyczy to bycia lojalnym i wiernym pracownikiem, nie obgadującym swojego pracodawcę lub współpracowników. Nikt nie pracuje z idealnym szefem czy idealnymi współpracownikami, jeśli natomiast pracujemy z postawą przedstawioną w Kolosan 3.23, "Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi", to przyniesiemy Bogu chwałę czyniąc wszystko dla niego, jedynego, doskonałego Szefa." Gdy pracujemy dla Pana, nasza zdolność radzenia sobie ze stresem w pracy i traktowania innych z uprzejmością i cierpliwością, sprawi, że zaczniemy się wyróżniać spośród naszych współpracowników. Gdy inni zauważą naszą postawę, niewątpliwie to skomentują, dając nam sposobność do wyjaśnienia, komu tak naprawdę służymy i jak On wpłynął na nasze życie. Innymi słowy, czasem po prostu musimy "trwać w wierze", aby mieć okazję do "mówienia o wierze."

Gdy otworzą się drzwi do dzielenia się naszą wiarą, musimy być "zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej" (1 Piotra 3.15). To oznacza, że musimy być pilni w naszym studiowaniu Biblii, aby być przygotowanym dla tych otwartych drzwi. Jeśli pozwalamy, aby " Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości..." (Kolosan 3.16), to zawsze będziemy gotowi.

Na koniec, módl się do Boga o otwarcie/ stworzenie możliwości dzielenia się Chrystusem z innymi, to "boskie spotkania" z ludźmi, których serca zostały przygotowane przez Boga, aby otrzymać prawdę od nas.

© Copyright Got Questions Ministries