www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są różne metody studiowania Biblii?

Odpowiedź:
Istnieje kilka różnych metod studiowania Biblii, które możemy użyć do studiowania w zorganizowany, systematyczny sposób. Dla celów tego artykułu, sklasyfikujemy je w dwie szerokie grupy: studiowanie ksiąg i studiowanie tematyczne. Przed omówieniem różnych rodzajów metod studiowania Biblii należy pamiętać, że wszystkie mają pewne cechy wspólne i muszą przestrzegać pewnych hermeneutycznych reguł lub zasad, aby uniknąć błędnej interpretacji tego, co mówi Biblia. Na przykład, jakąkolwiek metodę studiowania Biblii wybierzemy, ważne jest, aby przy studiowaniu szczególnie uważnie uwzględniało kontekst rozważanego tematu czy wersetu, zarówno w bezpośrednim kontekście rozdziału czy samej księgi i w ramach całego kontekstu Biblii. Naszym pierwszym celem musi być zrozumienie tego, jakie jest oryginalne lub zamierzone znaczenie tego fragmentu. Innymi słowy, jakie było zamierzone znaczenie ludzkich autorów, i jak jego oryginalni odbiorcy rozumieli to co zostało napisane? Ta zasada uznaje, że Biblia nie została napisana w próżni, ale jest historycznym dokumentem napisanym w określonych momencie historii z myślą o określonym odbiorcy dla konkretnego celu. Gdy poprawnie zrozumiemy znaczenie danego fragmentu, następnie powinniśmy szukać zrozumienia tego jak ta treść odnosi się dzisiaj do nas.

Studiowanie Ksiąg: Ta metoda studiowania Biblii skupia się albo na całej księdze w Biblii albo na określonej części księgi, takie jak określony rozdział, zakres wersetów lub sam, pojedynczy werset. Z metodami studiowania rozdziałów lub werset po wersecie czy ze studiowaniem ogólnie księgi, zasady i cele są takie same. Na przykład, aby przeprowadzić dogłębne studiowanie księgi, musimy konieczne także studiować kontekst poszczególnych rozdziałów i wersetów. Podobnie, aby poprawnie studiować określony werset, musimy także studiować ogólne przesłanie rozdziału i księgi, w którym znajduje się ten werset. Oczywiście, czy to jest na poziomie poszczególnego wersetu czy studiowania całej księgi, musimy zawsze rozważyć także ogólny kontekst całej Biblii.

Studiowanie tematyczne: Istnieje duża różnorodność studiowania tematycznego jakiego możemy się podjąć. Niektóre przykłady obejmują studiowanie biograficzne, gdzie studiujemy wszystko to, co mówi Biblia o konkretnej osobie; studiowanie słowa, gdzie studiujemy wszystko to, co mówi Biblia o określonym słowie czy temacie; oraz studiowanie geograficzne, gdzie uczymy się wszystkie czego możemy o określonym mieście, kraju czy narodzie wspomnianym w Biblii. Studia tematyczne są ważne dla zrozumienia wszystkiego, czego naucza Biblia odnośnie określonego tematu. Musimy być jednak ostrożni, aby wnioski wyciągnięte ze studiowania tematycznego nie pochodziły z wyrywania wersetów z ich pierwotnego kontekstu, aby zasugerować znaczenie, którego nie można poprzeć studium wersetów lub studium księgi. Studiowanie tematyczne jest pomocne w systematycznym organizowaniu i rozumieniu tego, czego Biblia naucza na określone tematy.

W studiowaniu Biblii jest całkiem pożyteczne to, aby korzystać z różnych metod studiowania Biblii w różnym czasie. Czasami możemy chcieć poświęcić dłuższy czas na studiowanie księgi, podczas gdy innym razem możemy odnieść wielką korzyść poprzez pewnego rodzaju studium tematyczne. Którykolwiek rodzaj studiowania obierzemy, musimy spełniać te podstawowe kroki: 1) Obserwacja- co mówi Biblia? 2) Interpretacja- co to znaczy? oraz 3) Zastosowanie- jak ta prawda biblijna ma zastosowanie do mojego życia, lub jak ten fragment odnosi się do dzisiaj? Bez względu na to jaką metodę studiowania Biblii praktykujemy, musimy być ostrożni we właściwym rozbieraniu Słowa Bożego, abyśmy byli pracownikami, którzy nie będą zawstydzeni (2 Tymoteusza 2.15).

© Copyright Got Questions Ministries