www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak mogę medytować (rozmyślać) nad Słowem Bożym?

Odpowiedź:
Duchowa praktyka medytacji nie jest wyjątkowa dla chrześcijaństwa. Wiele religii niechrześcijańskich i grup świeckich praktykuje medytację. Jednakże, gdy Biblia mówi o medytacji, jak to często czyni, nie jest to rodzaj medytacji, która ma na celu wyłączenie, wyciszenie czy opróżnianie umysłu, jak w transcendentalnych czy w buddyjskich formach medytacji. Pismo Święte naucza medytacji, która aktywnie angażuje umysł w celu zrozumienia Słowa Bożego i zastosowania go w praktyce. Jak możemy medytować nad Słowem Bożym, aby wydało w nas owocne i święte życie przed Bogiem?

W starożytnym świecie hebrajskim medytacja zawsze obejmowała ćwiczenia i angażowanie umysłu. Thomas Watson, siedemnastowieczny duchowny purytański, poświęcił znaczną część swojego życia biblijnej medytacji, zarówno praktykując ją jak i nauczając o niej. Trafnie zdefiniował tę dyscyplinę w swojej książce Heaven Taken by Storm jako „święte ćwiczenie umysłu, dzięki któremu przypominamy prawdy Boże i poważnie nad nimi rozmyślamy oraz stosujemy je do siebie samych” [tłum. własne]

Zgodnie z definicją Watsona możemy medytować nad Słowem Bożym, przywołując w pamięci Jego prawdy. Zapamiętywanie wymaga aktywnego, poznawczego przywołania tego, co wiemy o Bogu z Jego Słowa: "Myślę o Tobie na posłaniu nocnym, za Tobą tęsknię, gdy trwam na czuwaniu" (Psalm 63.7; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Zgodnie z Psalmem 1.2, błogosławiona, wydająca owoc i sprawiedliwa osoba raduje się w Słowie Pana i "rozważa dniem i nocą." Ta medytacja jest stała ("dniem i nocą") i skupia się na Słowie Bożym ("prawie Bożym"). Medytujemy nad Słowem Bożym poprzez napełnianie nim naszych umysłów w dzień i w nocy.

Bóg powołał Jozuego do energicznej i nieustannej medytacji: "Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność" (Ks. Jozuego 1.8; tłum. Biblia Tysiąclecia). Tutaj biblijna medytacja rozszerza się od zwykłego myślenie do mówienia ("zawsze na twych ustach"). Fragment mówi również o celu medytacji, który jest, posłuszeństwem Bożemu Słowu, który zapewnia obfitość i sukces przed Bogiem.

Opis medytacji Watsona obejmuje poważną kontemplację czy rozmyślanie o Bożej prawdzie. Psalm 119.15 mówi, "rozmyślam o rozkazach twoich i patrzę na drogi twoje." Zatem medytacja biblijna obejmuje głęboką refleksję i studiowanie Słowa Bożego. Gdy czytamy Biblię, czy czytamy ją powoli i intencjonalnie? Czy zastanawiamy się nad znaczeniem słów i tego jak odnoszą się do naszego życia i życia innych? Jeśli tak, medytujemy nad Słowem Bożym.

Medytacja wymaga czasu i wysiłku. Nie można jej przyśpieszać. Wiąże się z odsunięciem się od rozpraszaczy tego życia, abyśmy mogli skupić nasze myśli na Bogu i Jego Słowie. Odcinając hałas tego świata, jesteśmy w stanie lepiej skupić naszą uwagę na Bogu i rozumieniu Jego dróg: "Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich" (Psalm 119.99).

Na koniec, jak wspomniał Watson, biblijna medytacja ma na celu zastosowanie Słowa Bożego w naszym życiu. Psalm 19.14 (tłum. Biblia Tysiąclecia) ilustruje tę prawdę: "Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!" Medytowanie nad Słowem Bożym staje się miłe w oczach Bożych, ponieważ skutkuje przemianą naszego życia. Gdy czytamy i wypowiadamy Bożą prawdę i aktywnie zastanawiamy się nad nią, Duch Święty uzdalnia nas do stosowania tej prawdy w praktyce. W Filipian 4.8-9 apostoł Paweł podaje nam piękny i pełny obraz biblijnej medytacji: "Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami."

Medytacja jest sposobem przyswajania Słowa Bożego- przyjmowania go do głębi swojego serca- tak, aby Duch Święty mógł pracować poprzez Jego wykorzystanie do prowadzenia, nauczania, oczyszczania i przemiany nas od wewnątrz. Możemy słuchać Biblii, czytać ją, zapamiętywać fragmenty Pisma Świętego, aby wnikały do naszych umysłów, ale później musimy również stale rozważać to w naszych sercach, abyśmy mogli lepiej je zrozumieć i to, jak odnoszą się one do naszego życia.

Poniżej cztery, praktyczne wskazówki odnośnie medytowania nad Słowem Bożym:

1. Wybierz określony czas i miejsce każdego dnia, gdy jest najmniej prawdopodobne że ktoś ci przeszkodzi lub coś cię rozproszy, aby pobyć na osobności i medytować nad Słowem Bożym.

2. Zacznij od modlitwy i poproś Boga, aby ci pomógł w medytacji. Możesz poprosić Pana, aby przybliżył cię do Siebie, otworzył Twoje oczy na Jego prawdę, pomógł ci zastosować tę prawdę w Twoim życiu i przemienił Ciebie, gdy rozmyślasz nad Słowem Bożym.

3. Wybierz mały fragment Pisma Świętego. Pomyśl o tym co oznacza ten fragment. Studiuj go wnikliwie, abyś mógł zrozumieć jego kontekst. Zrób notatki. Zadawaj pytania. Zapamiętuj fragment. Pytaj Boga o to, co chce ci powiedzieć przez ten tekst.

4. Rozważ to jak możesz zastosować treść tego fragmentu w swoim życiu, w praktyczny sposób, i poproś Boga, aby Ci pomógł postępować w posłuszeństwie temu, co Ci objawił.

© Copyright Got Questions Ministries