www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia o byciu lub korzystaniu z usług matki zastępczej (surogatki)?

Odpowiedź:
Używanie matki zastępczej (surogatki) do rodzenia dzieci dla bezdzietnej pary jest tak stare, jak historia Abrahama i Sary z 16 rozdziału 1 Ks. Mojżeszowej. Sara nie mogła mieć dzieci, więc oddała swoją służącą, Hagar, Abrahamowi, aby mogła mieć z nim dzieci. Była to powszechna praktyka w tamtych czasach, ponieważ bezdzietna kobieta była przedmiotem wstydu ze strony przyjaciół i rodziny. Historia ta jest najbardziej zbliżona w Biblii do tego, co dziś nazywamy "tradycyjną surogacją", w którym matka jest zapładniana nasieniem mężczyzny - często takiego, którego żona nie jest w stanie wytworzyć komórek jajowych- zwykle za pomocą sztucznego zapłodnienia. Obecnie praktykowane jest również "surogacja gestacyjna", które obejmuje przeszczepienie już poczętego zarodka z wykorzystaniem plemników i komórki jajowej danej pary. W tym przypadku rolą surogatki wiąże się z nosicielstwem, co nie miało miejsca w przypadku Hagar.

Z historii Hagar dowiadujemy się, że korzystanie z usług rodziców zastępczych może powodować ból, niepokój i nieporozumienia. Jednym z problemów, który pojawił się w przypadku Hagar, było to, że nie chciała oddać swojego dziecka Sarze, gdy się urodziło. Może się to zdarzyć i dziś, gdy kobiety odkrywają, że oddanie dziecka (pomimo rekompensaty finansowej) może powodować niezmierny ból z powodu więzi, która tworzy się między ciężarną matką a dzieckiem, które nosi, jeszcze przed jego narodzinami.

Biblia nie zabrania korzystania z usług rodziców zastępczych, ale stawia pytania, czy jest to etyczne. Małżeństwo zostało zaprojektowane jako związek dwojga ludzi, z którego mają narodzić się dzieci (1 Ks. Mojżeszowa 1.28; 2.24). Sprowadzenie osoby trzeciej oznacza, że dziecko będzie miało trzeciego rodzica. Wtedy mogą pojawić się trudne pytania, takie jak: czy dziecko będzie znało swoją matkę zastępczą? Czy będą odwiedziny? Jak dziecko będzie się czuło z matką zastępczą i czy pojawi się zazdrość? Wszystkie te kwestie powinny zostać rozważone w modlitwie, zanim chrześcijańska para skorzysta z usług surogatki. Pary, które wykorzystują członka rodziny jako surogatkę, często mogą zapobiec problemom, zanim się pojawią, jeśli surogatka ma silną więź z parą i ma na uwadze dobro ich i ich dziecka.

Biblia mówi, że dzieci są darem, a nie należnym prawem (Psalm 127.3). Tak jak Bóg błogosławi niektórych ludzi bogactwem i sukcesem, tak samo błogosławi niektórych dziećmi, a innych nie. Użycie surogatki z powodu aroganckiego przeciwstawienia się Bogu byłoby grzechem, ale użycie surogatki po modlitewnym rozważeniu i czasie poszukiwania Bożej woli i przewodnictwa może być realną alternatywą dla osób bezdzietnych. We wszystkim, co robimy, musimy badać nasze serca i szukać prawdy w Duchu Świętym. "A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą" (1 Koryntian 10.31).

© Copyright Got Questions Ministries