www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o małżeństwie mieszanym?

Odpowiedź:
Stary Testament zakazywał Izraelitom zawierać małżeństwo z kimś z innego narodu (Księga Powtórzonego Prawa 7:3-4). Zostało to spowodowane tym, że Izraelici mogli odejść od Boga mieszając się z narodami służącymi bożkom: z poganami. Podobna zasada jest zawarta w Nowym Testamencie, ale na innym poziomie: „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?” (2 List św. Pawła do Koryntian 6:14). Podobnie jak Izraelici (wierzący w jedynego prawdziwego Boga), którzy nie mogli żenić się z niewierzącymi, tak i chrześcijanie (wierzący w prawdziwego Boga) nie powinni żenić się z niewierzącymi. Odpowiedzmy więc na pierwsze zadane pytanie: nie, Biblia nie zakazuje małżeństw mieszanych.

Człowieka ocenia się po jego charakterze, a nie po kolorze skóry. Każdy z nas powinien uważać, by nikogo nie faworyzować ze względu na kolor skóry, by nie mieć uprzedzeń (List św. Jakuba 2:1-10, zwłaszcza wersety 1 i 9). Najważniejsze dla chrześcijanina szukającego partnera życiowego jest to, by dowiedział się, czy osoba, która go interesuje jest wierząca (2 List św. Pawła do Koryntian 6:14), narodzona na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ewangelia Wg św. Jana 3:3-5). Wiara w Chrystusa, a nie kolor skóry, jest biblijnym kryterium w wyborze małżonka. Małżeństwo mieszane nie dotyczy kwestii dobra i zła, chodzi raczej o to, czy wybór jest mądry, trafny, dlatego, jak w każdej innej sprawie, warto się o to modlić.

Jedyny powód, dla którego warto uważnie zastanowić się nad mieszanym małżeństwem, to często negatywna reakcja na „parę mieszaną” innych ludzi. Wiele mieszanych małżeństw spotyka się z dyskryminacją i z ośmieszaniem, czasem nawet ze strony swoich rodzin. Niektóre mieszane małżeństwa są źle traktowane, gdyż skóra ich dzieci ma inny odcień, niż skóra rodziców czy rodzeństwa. Zanim nastąpi ślub, para mieszana musi zastanowić się nad tymi rzeczami, musi się do nich przygotować. Ale należy pamiętać, że jedynym biblijnym kryterium, jeśli chodzi o małżeństwo, jest to, czy przyszły partner naszego życia jest członkiem Bożej rodziny.

© Copyright Got Questions Ministries