www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy będą łzy w niebie?

Odpowiedź:
Biblia nigdzie szczegółowo nie wspomina o łzach w niebie. Jezus mówi o radowaniu się, które ma miejsce w niebie gdy pokutuje jeden grzesznik (Ew. Łukasza 15.7, 10). Biblia mówi, że nawet teraz, ci którzy wierzą w Jezusa Chrystusa weselą "radością niewysłowioną i chwalebną" (1 Piotra 1.8)- jeśli nasze ziemskie życia cechuje radość, to jakie musi być niebo? Z pewnością, niebo będzie znacznie radośniejszym miejscem. Dla kontrastu, Jezus opisał piekło jako miejsce płaczu i "zgrzytania zębami" (Ew. Łukasz 13.28). Tak więc, po pobieżnym spojrzeniu na Pismo, wydaje się, że łzy staną się częścią domeny piekła, a niebo będzie wolne od łez.

Obietnica Boża była zawsze taka, że zabierze smutek swojego ludu i zamieni go w radość. "Wysławiajcie Pana, święci jego, I wyznawajcie święte imię jego!" (Psalm 30.5). I "ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością!" (Psalm 126.5). Jak we wszystkim innym, Jezus jest w tym naszym przykładem. Nasz Pan jest "sprawcą i dokończycielem wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego" (Hebrajczyków 12.2). Płacz Jezusa ustąpił miejsca wyczekiwaniu radości.

Nadchodzi czas, gdy Bóg usunie wszystkie łzy swoich odkupionych. "Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział" (Ks. Izajasza 25.8). Apostoł Jan cytuje proroctwo Izajasza, gdy opisuje swoją wizję nieba w Ks. Objawienia 7.17. Na samym końcu czasu, Bóg wypełnia Jego obietnicę: "I otrze wszelką łzę z oczu ich" (Ks. Objawienia 21.4). To co jest interesujące, to czas tego wydarzenia: dzieje się to po Wielkim Sądzie Białego Tronu (Ks. Objawienia 20.11-15) i po stworzeniu nowego nieba i nowej Ziemi (Ks. Objawienia 21.1).

Zastanów się nad tym: jeśli Bóg otrze każdą łzę po nowym stworzeniu, to oznacza, że łzy mogą być nadal obecne do tego momentu. Można sobie wyobrazić, choć wcale nie jest to pewne, że w niebie są łzy prowadzące do nowego stworzenia. Łzy w niebie wydawałyby się nie na miejscu, ale oto kilka sytuacji, w których moglibyśmy spekulować, że łzy mogą mieć miejsce nawet w niebie:

1) Na Tronie Sądu Chrystusa. Wierzący staną pewnego dnia by zdać sprawę z tego „jakie jest dzieło każdego” (1 Koryntian 3.13). Ci, których uczynki zostaną uznane za będące "z drzewa, siana, słomy" i "czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie" (wersety 12 i 15). Cierpienie z powodu straty nagrody z pewnością będzie smutnym czasem- czy to może być czas łez w niebie, gdy uświadomimy sobie jak bardzo mogliśmy wielbić Pana? Być może.

2) Podczas wielkiego ucisku. Po zerwaniu piątej pieczęci nasila się prześladowanie wierzących podczas ucisku. Wielu zostaje zabitych przez bestię lub antychrysta. Ci męczennicy są zobrazowani w 6 rozdziale Ks. Objawienia jako będący pod ołtarzem w niebie, oczekując na Pana na dokonanie zemsty: "I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?" (werset 10). Dusze te są w niebie, ale nadal pamiętają okoliczności swojej śmierci i szukają sprawiedliwości. Czy te osoby mogą ronić łzy, gdy czuwają? Być może.

3) Z powodu wiecznej zagłady bliskich. Zakładając, że ludzie w niebie mają pewną wiedzę na temat tego, co dzieje się na ziemi, być może będziemy wiedzieć, kiedy ukochana osoba odrzuci Chrystusa i przejdzie w bezbożną wieczność. To byłaby oczywiście niepokojąca wiedza. Czy podczas Sądu Wielkiego Białego Tronu ci, którzy są w niebie, będą mogli zobaczyć jego przebieg, a jeśli tak, to czy będą ronić łzy nad potępionymi? Być może.

Musimy to podkreślić, wyrażaliśmy tylko nasze spekulacje. Nie ma biblijnej wzmianki o łzach w niebie. Niebo będzie miejscem pocieszenia, odpoczynku, społeczności, chwały, uwielbienia i radości. Jeśli są łzy, z powodów wspomnianych powyżej, to wszystkie będą otarte w wieczności. "Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!" (Ks. Izajasza 40.1). Oraz "Oto wszystko nowym czynię" (Ks. Objawienia 21.5).

© Copyright Got Questions Ministries