www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy istnieje jakiś limit wieku do jakiego możemy żyć?

Odpowiedź:
Wiele osób interpretuje fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 6.3 jako określenie limitu wieku życia człowieka na 120 lat. „I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.” Aczkolwiek fragment z 1 Księgi Mojżeszowej w rozdziale 11 podaje przykłady kilku osób, które żyły ponad 120 lat. Po potopie wiek życia człowieka dramatycznie się skrócił (porównaj 1 Księgę Mojżeszową rozdziały 5 i 11), a w końcu spadł poniżej 120 lat (1 Księga Mojżeszowa 11.24). Od tamtego czasu tylko nieliczni żyją więcej aniżeli 120 lat.

Aczkolwiek inna interpretacja, związana bardziej z kontekstem fragmentu z 1 Księgi Mojżeszowej 6.3 wskazuje na Bożą deklarację, że potop wystąpi 120 lat po Jego obwieszczeniu. Zakończenie życia człowieka jest odwołaniem się do końca ludzkości podczas potopu. Niektórzy poddają w wątpliwość taką interpretację, gdyż Bóg nakazał Noemu zbudować arkę gdy miał 500 lat (o czym czytamy w 1 Księdze Mojżeszowej 5.32), a gdy Noe miał 600 lat to przyszedł potop (1 Księga Mojżeszowa 7.6); zatem minęło 100 lat, a nie 120 lat. Jednak w Bożym obwieszczeniu z 1 Księgi Mojżeszowej 6.3 nie mamy podanego czasu. Poza tym, w 1 Księdze Mojżeszowej 5.32 Bóg nie nakazuje Noemu zbudować w tym czasie arki, lecz jest to czas w którym Noe będzie ojcem trzech synów. Bóg określił nastanie potopu na 120 lat, a później czekał jeszcze kilka lat zanim nakazał Noemu zbudować arkę. W każdym razie 100 lat pomiędzy fragmentami z 1 Księgą Mojżeszową 5.32 a 7.6 w żaden sposób nie są sprzeczne ze 120 latami wspomnianymi w 1 Księdze Mojżeszowej 6.3.

Po kilkuset latach po potopie Mojżesz powiedział, „Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; a to co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy” (Psalm 90.10). Ani fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 6.3 ani Psalm 90.10 nie są Bożym ograniczeniem wieku życia człowieka. 1 Księga Mojżeszowe 6.3 jest przypuszczeniem co do czasu wystąpienia potopu. Psalm 90.10 w prosty sposób potwierdza ogólną zasadę, że ludzie żyją 70-80 lat (co jest prawdą również dzisiaj).

© Copyright Got Questions Ministries