www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym są liczby anielskie? Co to znaczy, gdy wielokrotnie widzisz te same liczby?

Odpowiedź:
Nierzadko zdarza się, że te same liczby pojawiają się kilka razy w ciągu kilku tygodni lub nawet lat. Powtarzające się liczby mogą pojawiać się w ciągu dnia, w powtarzających się cyfrach na tablicach rejestracyjnych lub w dacie urodzin.

Badacze New Age uznali, że liczby, które pojawiają się wielokrotnie, nie są przypadkowe; są to raczej wiadomości od aniołów lub duchowych przewodników. Twierdzą oni, że ci przewodnicy nakłaniają cię do spojrzenia w górę w odpowiednim momencie, abyś mógł dostrzec te liczby. Zwolennicy New Age sugerują nawet, co te liczby mogą oznaczać.

Istnieje kilka problemów związanych z wiarą w liczby aniołów:
• "Duchowi przewodnicy" nie są opiekuńczymi, pomocnymi aniołami. Jeśli faktycznie istnieją, to są to zakamuflowane demony próbujące doprowadzić nas do grzechu lub zniszczenia. Interakcja z demonicznymi przewodnikami jest wyraźnie zabroniona w Biblii (3 Ks. Mojżeszowa 20.27). List Jakuba 4.7 nakazuje nam opierać się takim istotom, a nie ufać im i podążać za nimi.

• Numerologia jest praktyką okultystyczną, która nie ma podstaw w Piśmie Świętym i nie ma dla niej miejsca w życiu chrześcijańskim. Chociaż Biblia używa liczb takich jak 7 i 40 do reprezentowania określonych rzeczy, nie oznacza to, że każda liczba ma ukryte znaczenie. Numerologia jest formą wróżbiarstwa, którą Biblia bezwzględnie potępia (3 Ks. Mojżeszowa 19.31; 5 Ks. Mojżeszowa 18.10-13; Galacjan 5.19-20).

• Bóg komunikuje się z nami za pośrednictwem swojego Słowa, a nie tarczy budzika. Ustanowił Biblię, aby dać nam to, co musimy o Nim wiedzieć (2 Tymoteusza 3.16-17) oraz mądrych doradców, którzy pomogą nam zastosować Biblię w naszym życiu (1 Koryntian 11.1). Biblia nigdzie nie sugeruje, że Bóg komunikuje się za pomocą ukrytych znaczeń w liczbach niezwiązanych z Biblią.

• Widzenie powtarzających się liczb nie oznacza, że anioł próbuje zwrócić naszą uwagę - lub demon, jeśli o to chodzi. Najprawdopodobniej oznacza to, że zapamiętaliśmy tę liczbę i jesteśmy na nią wyczuleni. Nasze umysły automatycznie widzą to, co dobrze znamy. To jeden z powodów, dla których tak ważne jest regularne studiowanie Biblii (Psalm 119).

Co więc powinniśmy zrobić, gdy w kółko widzimy tę samą liczbę? Spróbuj się pomodlić. Jeśli numer przypomina ci konkretną osobę, pomódl się za nią. Jeśli numer znajduje się na tablicy rejestracyjnej, pomódl się za tego kierowcę. Albo pomódl się dziękując Bogu za to, że chroni nas przed szatanem i demonami. Podziękuj Mu, że dał nam Swoje Słowo jako jedyne przesłanie, którego potrzebujemy. I chwalmy Go, że możemy "z ufnością zbliżyć się do tronu łaski Bożej" (Hebrajczyków 4.16), bez konieczności korzystania z pomocy aniołów.

© Copyright Got Questions Ministries