www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym był lewiatan?

Odpowiedź:
Istnieje kilka wzmianek odnośnie „lewiatana” w Starym Testamencie, ale jego znaczenie jest czasami poetyckie i często niejasne. W jednym przypadku hebrajskie słowo na „lewiatana” użyte jest jako synonim określający ziemskich króli i książąt, być może faraona (Księga Izajasza 27.1), a innym razem przetłumaczone jest jako „żałoba” (Księga Joba 3.8). Wersety, które odnoszą się do lewiatana jako stworzenia nie dostarczają zbyt wielu informacji by móc określić tak czy inaczej, jakiego rodzaju jest to stworzenie. Niektórzy komentatorzy wierzą, że lewiatan jest krokodylem, ze względu na wzmianki odnośnie jego łusek (Księga Joba 41.15) i jego zastosowanie jako źródła pożywienia (Psalm 74.14). Jeszcze inni wierzą, że lewiatan jest dużym morskim gadem (nie wielorybem), może nawet gatunkiem dinozaura.

To, że lewiatan jest stworzeniem nie ulega najmniejszej wątpliwości, podobnie jak to, że podlegał Bożej suwerennej kontroli. Bóg posłużył się siłą i mocą lewiatana, aby zobrazować Jobowi jego słabość i kruchość. Bóg skierował do Joba pytanie w którym miał rozważyć swoją bezsilność względem nawet stworzeń morskich, które stworzył oraz jego pozycję we wszechświecie. Bóg wskazał Jobowi to, że nigdy nie mógłby wyciągnąć lewiatana z wody za pomocą haczyka, co mogłoby wskazywać, że lewiatan mógł być wielorybem. Bez względu na to jakim jest zwierzęciem w swojej naturze, lewiatan jest na tyle duży i mocny, że może jedynie podlegać kontroli suwerennego Boga.

Lewiatan był prawdziwym stworzeniem, inaczej niż podają niektóre relacje mitologiczne przedstawiające go jako wielkiego potwora morskiego, który walczył z bogami. Lewiatan nie jest legendą, ale raczej stworzeniem morskim, takim jak ryba, smok morski, czy ssak jak chociażby wieloryb czy też gadem takim jak krokodyl. Jest również możliwe, że lewiatan bez względu na to jakim byłby zwierzęciem, już nie istnieje.

© Copyright Got Questions Ministries