www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest różnica między łaską a miłosierdziem?

Odpowiedź:
Łaska i miłosierdzie są pojęciami często ze sobą mieszanymi. Terminy te mają podobne znaczenia, jednak nie są one tożsame. Aby podsumować różnicę: miłosierdzie jest Bożą postawą, która nie karze nas za nasze grzechy, tak jak na to zasłużyliśmy, a łaska jest Bożym błogosławieństwem mimo, iż na nią nie zasłużyliśmy. Miłosierdzie jest uwolnieniem od sądu. Łaska jest wielką dobrocią okazaną niegodziwcom, którzy na nią nie zasłużyli.

Według Biblii, każdy z nas zgrzeszył (Księga Kaznodziei Salomona 7.20; Rzymian 3.23; 1 Jana 1.8). W rezultacie tego grzechu, zasługujemy na śmierć (Rzymian 6.23) oraz wieczny sąd w jeziorze ognistym (Księga Objawienia 20.12-15). Mając to na uwadze, każdy dzień naszego życia jest Bożym darem łaski. Jeśli Bóg obdarzyłby nas tym wszystkim, na co zasługujemy, to teraz bylibyśmy potępieni na wieki. W Psalmie 51.3-4 Dawid wołał: „Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego!” Prośba do Boga o miłosierdzie, jest proszeniem go o wstrzymanie sądu na jaki zasłużyliśmy, a zamiast niego ofiarowanie nam przebaczenia na jakie w żadnym razie nie zasłużyliśmy.

Na nic dobrego nie zasłużyliśmy sobie od/u Boga. Bóg nie jest nam niczego winien. Wszelka dobroć jakiej doświadczamy jest efektem Bożej łaski (Efezjan 2.5). Łaska jest po prostu niezasłużoną Jego przychylnością. Bóg obdarza nas dobrymi rzeczami, na które nie zasłużyliśmy i na które nigdy nie bylibyśmy w stanie zapracować. Uratowani od sądu przez okazanie Bożego miłosierdzia, łaska jest tym wszystkim co otrzymujemy od niego ponad to miłosierdzie - przebaczenie (Rzymian 3.24). Łaska powszechna odnosi się do suwerennej łaski, którą Bóg obdarza całą ludzkość, bez względu na jej stan duchowy, podczas gdy łaska zbawiająca jest tym szczególnym wyrazem łaski, gdy Bóg suwerennie obdarza nią swoich wybranych w procesie ich odnowy i uświęcenia.

Miłosierdzie i łaska najlepiej zilustrować w akcie zbawienia, które są dostępne poprzez Jezusa Chrystusa. Zasługujemy na sąd, lecz jeśli przyjmiemy Jezusa Chrystusa, jako swojego Zbawiciela, otrzymamy miłosierdzie od Boga i zostaniemy uwolnieni od sądu. Zamiast sądu, otrzymamy łaskę zbawienia, przebaczenia naszych grzechów i życie w pełni (Ew. Jana 10.10) oraz wieczność w niebie, w najwspanialszym miejscu, którego chwały nie jesteśmy sobie nawet wyobrazić (Księga Objawienia 21-22). Ze względu na Boże miłosierdzie i łaskę, powinniśmy paść w uniżeniu na kolana, wyrażając swoje dziękczynienie i uwielbienie. Hebrajczyków 4.16 stwierdza: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.”

© Copyright Got Questions Ministries