www.gotquestions.org/PolskiCo Biblia mówi o kulturze selfie?

Odpowiedź:
Termin "selfie" odnosi się do zdjęcia zrobionego samemu sobie, zwykle telefonem z aparatem, i opublikowanego w serwisie społecznościowym. Selfie mogą obejmować zarówno głupie zdjęcia z "dziubkiem" [ułożeniem ust niczym kaczuszka- wyjaśnienie od tłum.], jak i filmy pornograficzne. "Kultura selfie" to oczywiście taka, w której ludzie robią dużo selfie. Jednak na potrzeby tego artykułu zdefiniujemy kulturę selfie jako powszechną obsesję na punkcie wyrażania siebie, poczucia własnej wartości i autopromocji, o czym świadczy mnożenie się autoportretów w mediach społecznościowych. Biblia została napisana przed pojawieniem się telefonów z aparatami fotograficznymi, ale Słowo Boże wciąż ma wiele do powiedzenia na temat postrzegania siebie.

Chociaż nie ma nic złego w robieniu selfie i dzieleniu się nimi z innymi, kultura selfie, zgodnie z powyższą definicją, jest przesiąknięta narcyzmem. Mentalność selfie wydaje się znajdować śmiałość i arogancję za aparatem, która nigdy nie zostałaby wyrażona osobiście: istnieją podkategorie selfie, takie jak "selfie z bezdomnymi" i "selfie na pogrzebach". Publikując selfie, każda osoba może zasmakować kropli sławy, która może szybko uzależnić. Jednak ta obsesja może wpływać na poczucie własnej wartości i prawdziwe relacje, gdy wartość osobista opiera się na liczbie "polubień", obserwujących, reakcji lub komentarzy otrzymanych w odpowiedzi.

Kiedy zastosujemy biblijne standardy do sposobu myślenia powszechnie przyjętego w kulturze selfie, zauważymy natychmiastowe zderzenie wartości. Jezus nazwał Jana Chrzciciela "największym w królestwie Bożym" (Ew. Łukasza 7.28). Jednak podejście Jana do osobistej sławy podsumowuje jego słynne stwierdzenie: "On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym" (Ew. Jana 3.30; tłum. Biblia Warszawska). Jezus jasno powiedział, że aby być wielkim w królestwie Bożym, trzeba stać się sługą (Ew. Mateusza 23.11). Jego życie było antytezą obsesji kultury selfie na punkcie samego siebie. Za każdym razem, gdy ludzie próbowali uczynić Jezusa królem, wymykał się im i udawał się w samotne miejsca, aby się modlić (Ew. Jana 6.15).

Jezus zganił również to, co moglibyśmy nazwać kulturą selfie wśród niektórych z tych, którzy pragnęli za Nim podążać. Jezus powiedział: "Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim" (Ew. Łukasza 14.26-27). W bezpośredniej opozycji do naszych egocentrycznych pragnień, Jezus powiedział: "Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je." (Ew. Mateusza 16.24b-25).

Dla współczesnego kościoła żyjącego w kulturze selfie, Nowy Testament objaśnia słowa Jezusa, zachęcając nas do wytrwania w naukach, które otrzymaliśmy. Galacjan 5.24 przypomina nam, że "ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami." Te "namiętności i żądze" są opisane w 1 Jana 2.15-16 jako "pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia". "Pycha życia" z pewnością odnosi się do zaabsorbowania sobą.

Kultura selfie z obsesją na punkcie wyrażania siebie nie może się nasycić. Podobnie jak żądza czy chciwość, nienasycone pragnienie uwagi tylko rośnie, gdy jest zaspokajane. Powiedziano nam, byśmy nie gonili za samozadowoleniem i w ten sposób odróżniali się od tych, którzy nie znają Boga (1 Tesaloniczan 4.3-7). Jesteśmy również poinstruowani, by nie pragnąć bogactwa, ale szukać mądrości, pobożności i zadowolenia (1 Tymoteusza 6.6, 9-10; Ks. Przyp. Salomona 3.13-16).

Chrześcijanie żyjący w kulturze selfie muszą wystrzegać się tworzenia "chrześcijaństwa selfie". W końcu życie dla Jezusa różni się od życia dla samego siebie. Biblijne doktryny o grzechu, pokucie i poświęceniu są nadal potrzebne. Ostrzeżenie z 2 Tymoteusza 4.3 jest wciąż aktualne: "Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce".

Okrzyki bojowe chrześcijaństwa Nowego Testamentu zawsze brzmiały: "Weź swój krzyż i naśladuj Jezusa! Bądźcie ukrzyżowani z Chrystusem. Gromadźcie sobie skarby w niebie, a nie tu na ziemi" (Ew. Łukasza 9.23; Galacjan 2.20; Ew. Mateusza 6.19). Ale okrzyki bojowe chrześcijaństwa selfie brzmią tak: "Bóg uważa, że jesteś niesamowity! Podążaj za swoimi marzeniami! Mów pozytywnie, a Bóg to pobłogosławi". Ta pseudo ewangelia zintegrowała się z kulturą selfie.

Psalm 119.36 mówi: "Nakłoń serce moje do ustaw twoich, A nie do chciwości!". Biblia skupia się na Bogu, a nie na nas. Biblia jest historycznym opisem bezgranicznej miłości Boga do niezasługującego na to człowieka. Jest to historia odkupienia, dostępnego jedynie poprzez nawrócenie (Ew. Mateusza 4.17; Dz. Apostolskie 3.19). Bóg błogosławi swój lud (1 Ks. Mojżeszowa 24.1; Psalm 128.1). Rozkoszuje się wylewaniem swojej łaski, miłosierdzia i błogosławieństwa na tych, którzy się Go boją (Efezjan 1.6; Psalm 112.1). Kiedy jednak postrzegamy Boga jedynie jako środek do uzyskania ziemskich błogosławieństw, kupujemy fałszywą ewangelię. Kiedy Jezus jest przedstawiany jako bilet do uzyskania tego, czego chcemy od Boga, głoszony jest "inny Jezus" (zob. 2 Koryntian 11.4).

Gdy robimy sobie selfie i publikujemy je, by inni mogli je zobaczyć, musimy dbać o zachowanie pobożności, skromności i przyzwoitości. Kultura selfie sprzyja umiłowaniu samego siebie. Ale Jezus powiedział, że największym przykazaniem jest "miłować Pana Boga swego z całego serca, duszy, umysłu i siły" (Ew. Marka 12.30). Kiedy kochamy Boga, posłuszeństwo przychodzi naturalnie. Nie możemy kochać Boga zgodnie z Biblią i nadal być zauroczonymi samymi sobą. Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej dostrzegamy deprawację naszych własnych serc. W zauroczeniu sobą nie ma miejsca na miłość Boga. Możemy służyć tylko jednemu panu (Ew. Mateusza 6.24). Jezus przyszedł nie po to, by doskonalić nasze ciało, ale by je uśmiercić (Rzymian 6.6; Galacjan 2.20) i dopóki nie będziemy gotowi ukrzyżować naszego sposobu skoncentrowanego na "selfie", nie możemy być Jego prawdziwymi uczniami.