www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie jest znaczenie krwi Chrystusa?

Odpowiedź:
Wyrażenie „krew Chrystusa” zostało kilkakrotnie użyte w Nowym Testamencie i jest to zwrot użyty w odniesieniu do ofiarniczej śmierci i wspaniałego dzieła Jezusa na rzecz nas- ludzi. Odniesienia do krwi Zbawczej dotyczą dzieła rzeczywistego przelania krwi na krzyżu, a co ważniejsze, że przelał On krew i umarł za grzeszników! Krew Chrystusa ma moc zakrycia niezliczonej liczby grzechów, popełnionych przez niezliczone rzesze ludzi, na przestrzeni wszystkich wieków; wszyscy ci, którzy pokładają swoją wiarę w przelanej krwi Chrystusa (w jego dzieło), będą zbawieni.

Rzeczywistość krwi Chrystusa jako sposobu odkupienia grzechu ma swój początek w Prawie Mojżeszowym. Raz w roku, arcykapłan składał ofiarę z krwi zwierzęcia na ołtarzu w świątyni za grzechy ludzi. „A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9.22). Lecz ofiara z krwi była ograniczona w swojej efektywności, dlatego należało ją wciąż składać. Była to również zapowiedź doskonałej ofiary Jezusa na krzyżu, dokonanej „raz na zawsze” (Hebrajczyków 7.27). Gdy została ona przelana, nie było już potrzeby ponownego składania ofiary z krwi baranów i kozłów.

Krew Chrystusa stała się Nowym Przymierzem. W noc poprzedzającą śmierć na krzyżu, Jezus podał kielich swoim uczniom mówiąc im: „Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa” (Ew. Łukasza 22.20). Przelanie wina w kielichu symbolizuje krew Chrystusa, która zostanie wylana za wielu, którzy w niego uwierzą. Gdy przelał krew na krzyżu, Jezus odsunął wymogi starotestamentowej ofiary, składanej corocznie ze zwierząt.

Podczas gdy krew baranów i kozłów była „przypomnieniem” o grzechu, „Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 Piotra 1.19), zostaliśmy wykupieni z grzechu, długu względem Boga, dzięki czemu nie ma już więcej ofiary za nasz grzech. Jezus powiedział „Wypełniło się” gdy umierał, i dokładnie to miał na myśli- całe dzieło odkupienia zostało na zawsze dokonane, „dokonawszy wiecznego odkupienia” za nas (Hebrajczyków 9.12).

Krew Chrystusa nie tylko wykupuje wierzących od grzechu i wiecznego potępienia, ale także „oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu” (Hebrajczyków 9.14). Oznacza to zatem, że nie tylko jesteśmy wolni od składania kolejnych ofiar, które są „bezużyteczne” w zdobywaniu zbawienia, ale również jesteśmy wolni od polegania na nieznaczących i nieproduktywnych naszych dziełach, by zadowolić Boga. Ponieważ krew Chrystusa nas wykupiła, toteż w nim staliśmy się nowymi stworzeniami (2 Koryntian 5.17) i przez jego krew, zostaliśmy uwolnieni od grzechu, byśmy mogli służyć żywemu Bogu i cieszyć się społecznością z nim na wieki.

© Copyright Got Questions Ministries