www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia na temat kremowania ludzi? Czy chrześcijanie mogą być kremowani?

Odpowiedź:
Biblia nie podaje żadnego konkretnego nauczania na temat praktyki kremowania ludzi. W Starym Testamencie pojawiają się odwołania do ludzi, których palono na śmierć (1 Księga Królewska 16.18; 2 Księga Królewska 21.6) i o paleniu kości ludzkich (2 Księga Królewska 23.16-20), lecz nie są to przykłady kremacji. W 2 Księdze Królewskiej 23.16-20 można dostrzec ciekawą obserwację, że palenie kości ludzkich na ołtarzu było bezczeszczeniem ołtarza. A równocześnie prawo Starego Testamentu nigdzie nie zakazywało palenia ciał ludzi umarłych; nie znajdujemy relacji wskazującej na potępienie czy osądzenie kogoś kto to uczynił.

Praktyka kremacji była wykonywana w czasach biblijnych, chociaż nie była ona powszechnie stosowana ani przez Izraelitów ani przez wierzących czasów Nowego Testamentu. W kulturach czasów biblijnych, powszechnym sposobem grzebania ludzi był pochówek w grobowcu, grocie lub w ziemi (1 Księga Mojżeszowa 23.19; 35.4; 2 Księga Kronik 16.14; Ew. Mateusza 27.60-66). Pomimo, iż grzebanie ludzi było najpopularniejszą praktyką pochówku, to jednak Biblia nigdzie nie nakazuje tego sposobu jako jedynej, dopuszczalnej metody.

Czy chrześcijanin może rozważać możliwość kremacji? Nie ma żadnego biblijnego zakazu sprzeciwiającego się kremacji. Niektórzy wierzący są przeciwni praktyce kremacji ze względu na przekonanie, iż pewnego dnia Bóg zbudzi z martwych nasze ciała i połączy je z naszymi duszami (1 Koryntian 15.35-58; 1 Tesaloniczan 4.16). Aczkolwiek fakt, że nasze ciała zostaną skremowane, w żaden sposób nie przeszkodzi Bogu, aby zbudził je z martwych. Ciała chrześcijan, którzy umarli tysiące lat temu już teraz zmienione są w proch. To w żaden sposób nie uniemożliwi Bogu zbudzenia ich ciał z martwych. On ich stworzył, zatem nie będzie miał też trudności stworzyć ich ponownie. Kremacja nie czyni niczego poza „przyśpieszeniem” zmiany ciała w proch. Bóg potrafi wskrzesić zarówno osobę, która była skremowana jak i osobę, która nie była poddana kremacji. Pytanie odnośnie pogrzebania człowieka lub kremacji związane jest raczej z decyzją chrześcijanina. Osoba lub rodzina, która rozważa tą kwestię powinna zabiegać w modlitwie o mądrość (Jakuba 1.5) i podążać zgodnie z otrzymanym przekonaniem.

© Copyright Got Questions Ministries