www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi na temat kontrolowania liczby narodzin? Czy chrześcijanie powinni kontrolować liczbę narodzin?

Odpowiedź:
Człowiek dostał od Boga zalecenie, by „płodni i rozmnażali się”, (Księga Rodzaju 1:28) a małżeństwo zostało ustanowione przez Boga jako instytucja, w której można mieć i wychowywać dzieci. W naszym społeczeństwie dzieci często postrzegane są jako kłopot i ciężar. Stoją ludziom na drodze do kariery, przeszkadzają w osiągnięciu celów finansowych i podcinają skrzydła, jeśli chodzi o korzystanie z czasu wolnego. Często to samolubstwo jest powodem, dla którego używamy środków antykoncepcyjnych. Tamara została poślubiona bratu Era, Onanowi, zgodnie z prawem lewiratu opisanym w Księdze Powtórzonego Prawa 25:5-6. Onan nie chciał przekazać swojego dziedzictwa któremukolwiek z dzieci, które mogłaby mu urodzić Tamara, gdyż przekazane zostałoby ono jego zmarłemu bratu, więc praktykował naturalną metodę antykoncepcji. Księga Rodzaju 38:10 mówi: „Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć”. Pobudki Onana były egoistyczne, użył Tamar dla swojej własnej przyjemności, ale nie chciał wypełnić swojego obowiązku wobec brata, czyli zrodzić potomka dla swojego zmarłego brata. Ten werset często jest cytowany, by udowodnić, że Bóg nie jest przychylny kontrolowaniu liczby narodzin. Jednak to nie antykoncepcja była powodem, dla którego Bóg także Onanowi odebrał życie, ale raczej egoistyczne pobudki, jakimi kierował się ten człowiek, i zgodnie z którymi działał.

Oto kilka wersetów opisujących dziecko z Bożej perspektywy. Dzieci są darem od Boga (Księga Rodzaju 4:1; 33:5). Dzieci są dziedzicami danymi nad przez Pana (Psalm 127:3-5). Dzieci są błogosławieństwem od Pana (Ewangelia wg św. Łukasza 1:42). Dzieci są koroną starszych (Księga Przysłów 17:6). Bóg błogosławi bezpłodne kobiety dając im właśnie dzieci (Psalm 113:9; Księga Rodzaju 21:1-3; 25:21-22; 30:1-2; 1 Księga Samuela 1:6-8; Ewangelia wg św. Łukasza 1:7, 24-25). Bóg tworzy dzieci w łonie kobiet (Psalm 139:13-16). Bóg zna dzieci, jeszcze zanim się one narodzą (Księga Jeremiasza 1:5; List św. Pawła do Galatów 1:15).

Jest ważne, abyśmy postrzegali dzieci tak, jak Bóg je widzi, a nie tak, jak świat. Mówiąc to Biblia nie zakazuje nam antykoncepcji. To nie antykoncepcja sama w sobie określa, czy postępujemy dobrze, czy źle. Jak nauczyliśmy się na przykładzie Onana, to nasze motywacje, które mamy, stosując antykoncepcję, określają, czy stosujemy antykoncepcję w dobrej, czy też w złej wierze. Jeśli ktoś praktykuje antykoncepcję dlatego, że chce sam czerpać jak najwięcej z życia, jest to złe. Jeśli jednak ktoś stosuje antykoncepcję, aby tymczasowo opóźnić przyjście dzieci na świat, ponieważ chce się do tego przygotować finansowo jak i duchowo, antykoncepcja może jest czymś właściwym na jakiś czas. Znów w całej sprawie liczą się nasze motywacje.

Biblia zawsze mówi, że fakt posiadania dzieci jest czymś dobrym. Jeśli ktoś nie mógł mieć dzieci, Biblia zawsze mówi o tym, jak o czymś złym. Nie ma ani jednego bohatera Biblii, który nie chciałby mieć dzieci. Zdecydowanie wierzymy, że każde małżeństwo powinno starać się o dzieci. W tym samym czasie nie wierzymy, by Biblia jasno i wyraźnie mówiła, że źle jest używać środków antykoncepcyjnych w jakimś okresie czasu. Każde małżeństwo powinno szukać woli Pana, jeśli chodzi o właściwy czas narodzin dziecka, i o ilość dzieci, które powinno posiadać.

© Copyright Got Questions Ministries